— Hva er NFFs syn på helsetjenester i apotek?
 — Dette er en het diskusjon i media nå, og diskusjonen pågår også for fullt internt i foreningen. Det vi alle er enige om er at ­farmasøytens viktigste kunnskap er lege­midler. Det er vår spesialkompetanse som skiller oss fra andre helsepersonellgrupper. Legemiddelsamtaler og lege­middelgjennomganger er vi enige om er en farmasøytoppgave. Oppfølging av nye ­legemidler etter modell fra England, New medicine managment og så videre, er også en farmasøytoppgave.
Ifølge Ytterbø dukker uenighetene opp når det er snakk om andre helsetjenester.
— Er dette en oppgave for farmasøyter, eller oppgaver som alle trente personer kan utføre?
— Farmasøyter som har utført de ulike tjenestene, mener at flere av tjenestene helt klart har vært en farmasøytoppgave. Blant annet Apotek 1s kampanje om å sjekke din hjertehelse, i samarbeid med Feiring­klinikken, krever aktiv dialog med kunden også om deres legemiddelbruk.
 — Hvorfor skal / skal man ikke ha en utvikling som går i denne retningen?
 — Apoteket er et lavterskeltilbud i helsetjenesten som er lett tilgjengelig for folk uten at de behøver timebestilling. Moteord for tiden er folkehelse og forebygging. Mange land tilbyr helsetjenester i apotek etter ønske og behov fra myndighetene. I USA har farmasøyter fått oppdraget med å sette vaksiner, fordi apotekfarmasøyten er mer tilgjengelig enn legene. Apotek i England tilbyr testing av klamydia, etter vellykkede prosjekt i London hvor det var et stort problem at mange unge jenter ikke visste at de var smittet. Jeg savner et tydeligere samfunnsoppdrag fra politikere og myndighetene om hva de ønsker å bruke apotek og apotekfarmasøytene til. Vi viste at vi kunne levere under pandemien.
 — Hva med offentlig finansiering – vil ikke slike tjenester by på mer tid til farmasifaglig arbeid for apotekansatte farmasøyter?
 — Slike tjenester bør være initiert av myndighetene og må da selvfølgelig være offentlig finansiert. Legene har takster for omtrent alt de foretar seg. Bemanningen må selvfølgelig være så god at det ikke går ut over kjernevirksomheten ekspedering og rådgivning av legemidler.
 — Man viser stadig til hvordan det fungerer godt i England – hva er problemet med å adoptere dette til norske apotek?
— Det er avhengig av hvilke helsetjenester det er snakk om. Når det gjelder bedre og riktigere bruk av legemidler, bør det inn­føres snarest. Jeg ser ingen problem med å ­adoptere det til Norge.
Når det gjelder andre tilbud, mener Ytterbø det avhenger av den enkelte tjenesten.
— Det kan være uheldig at man tester så mye at man ikke lenger regner noen som friske, og at man nører opp under pasienters frykt for all verdens lidelser. På den annen side, finnes det et utall av tester, apper med mer, pasienter benytter seg av. Det er kanskje greit at de da utfører dette et sted hvor de kan snakke med helsepersonell.
Lederen mener en del av kritikken som har kommet fra legehold, stemmer dårlig overens med realiteten i prosjektene som har vært gjennomført i apotek.
— Legene som har hylt høyest i debatten snakker om bukken og havresekken, men de prosjektene som har vært til nå har vært i samarbeid med pasientorganisasjoner, institusjoner og leger. Det er ikke snakk om at apoteket diagnostisere og kan selge ­legemidlene etterpå.Kunden/pasienten må via lege for eventuell resept.
 — Hva må i tilfelle være på plass ­dersom dette skal innføres som faste ­tilbud i norske apotek?
— Som tidligere nevnt ønsker jeg et tydeligere samfunnsoppdrag fra politikere og myndigheter. Finansiering må jo også på plass. Hvem skal betale? Offentlig finansiering eller pasienten selv. Når det gjelder føflekkscanningen, er det kunden selv som betaler. Bemanningen må imidlertid være god. Opplæring er viktig, spesielt om det er snakk om tjenester som ikke er en del av de ulike utdanningene. Bedre samarbeid med leger og annet helsepersonell bør også standardiseres. Det er spennende å følge debatten. Mens debatten pågår, strømmer folk til apotekene og lar seg teste. Er det forbrukermakt vi ser her? spør Tove Ytterbø avslutningsvis.

(Publisert i NFT nr. 6/2013 side 6–7.)