Det skriver Svenska Dagbladet på sine nettsider.

Etter et mislykket fase 3-forsøk for samme legemiddel i 2011, falt aksjeverdien til firmaet Diamyd fra nærmere hundre svenske kroner til dagens verdi på rundt fire kroner. 

Den gangen satset selskapet alt på ett kort. Selskapet bruker nå istedet to millioner kroner i måneden på seks forskjellige kliniske fase 2-studier. Hovedformålet er å kurere diabetes type 1, og fire av studiene har dette som formål. 

Selskapet ønsker å jobbe frem en vaksine som alene eller i kombinasjon med andre legemidler skal kunne forhindre at pasientene blir syke.

Håpet er etterhvert å gjøre pasientene 100 prosent friske, men administrerende direktør Ulf Hannelius tror i første omgang at legemiddelet vil kunne bremse sykdomsforløpet kraftig. Men vaksinen er ikke klar ennå.

— Innen fem til ti år, tror jeg. Vi sikter mot at det skal skje så snart som mulig, men klinisk utvikling tar tid, sier Hannelius til Svenska Dagbladet.