Selv om de to høyest prioriterte legemidlene krever at pasientene tar tre tabletter, ser HivNorge positivt på resultatet av det siste anbudet. 

— At Triumeq er tilbake på den prioriterte anbudslisten er også godt nytt, siden svært mange hivpasienter har god nytte av denne medisinen. I tillegg har Biktarvy, som er en ny én-pille-behandling fra produsenten Gilead, kommet med på prioriteringslisten. Denne skal være svært virkningsfull og gi færre bivirkninger for nyrene, skriver HivNorge på sin nettside. 

Resultatene av årets hiv-anbud ble presentert under helseforetakenes hiv-seminar arrangert av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler torsdag 21. november.

De største endringene fra forrige anbud er at Triumeq er tilbake på listen, og en ny én-pille-behandling, Biktarvy, er tatt inn. I tillegg skal anbudet gjelde i tre år. 

Les også: Hivsmittede Jens Harald venter spent på 21. november

Kritisk til hivmedisin på anbud

HivNorge har vært kritisk til å kjøpe hivlegemidler gjennom anbud, siden de frykter at stadig bytte av behandling kan skape resistens, de har vært kritisk til forrige anbudsresultat, som de mener gjorde at flere måtte bytte til dårligere behandlingsregimer, og, ikke minst, har de vært kritisk til selve anbudsprosessen, som de mener har vært dårlig til å involvere brukerne. 

De er dog mer positiv til årets resultat, ikke minst at anbudet som ble presentert torsdag skal gjelde i tre år. 

— Dette er vi svært fornøyde med, da vi unngår at norske hivpasienter skal måtte bytte medisiner hvert år, sier generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad, på hivnorge.no. 

Hun synes det virker som Sykehusinnkjøp har latt seg påvirke av samtaler med leger, pasienter og HivNorge det siste året. 

Liste fra 1.desember

Prioriteringslisten som skal gjelde fremover ser slik ut: 

    1. valg: Raltegravir (Isentress, 600 / 400 mg) + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

    2. valg: Raltegravir (Isentress, 600 / 400 mg) + Abakavir/lamivudin Mylan

    3. valg: Dolutegravir/abakavir/lamivudin (Triumeq)

    4. valg: Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

    5. valg: Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) + Abacavir/lamivudin Mylan

    6. valg: Biktegravir/emtricitabin/TAF (Biktarvy)

Spesialistgruppen som står bak anbefalingen håper også årets anbud gir gode muligheter til pasientene.

—Hovedsakelig anbefaler vi helseforetakene å følge rangeringen i anbefalingen, men behandlende lege skal alltid gjøre en vurdering av hvilken behandling som er egnet for hver enkelt pasient, understreker overlege Asbjørn Ellingsen, St Olav hospital, og medlem i spesialistgruppen for hivmedisiner på Sykehusinnkjøps nettside og peker på at hvis noen har problemer med tre-tablett-behandlingene, finnes det alternativer på listen. 

Spart 100 millioner

Sykehusinnkjøp påpeker også at det første anbudet ga helseforetakene en årlig besparelse på 100 millioner kroner. Etter årets anbud er det potensiale for en ytterligere besparelse på 50 millioner.

Betydelig billigere PrEP og PEP

Den forebyggende medisinen PrEP (Pre-eksposisjonsprofylakse) er i år for andre gang tatt med i en anbefaling. Videre er også PEP (Posteksposisjonsprofylakse) med i anbefalingen.

Prisene er hemmelig, men Ellingsen opplyser at de har fått prisene betydelig ned. 

For posteksposisjonsprofylakse (PEP) er Raltegravir (Isentress, 600mg) + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan valgt, mens for pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP) er Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan valgt.