Pasienten kunne flytte hjem til kona etter at det ble foretatt en gjennomgang av legemidlene han sto på, forteller Apotekforeningen på sine hjemmesider. Apotekfarmasøyt Alfhild Hov uttaler at det til tider er rørende å være med i prosjektet.

Et av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen er å se på nettopp riktig legemiddelbruk i sykehjem. Ifølge Apotekforeningen gjennomføres det nå et pilotprosjekt ved to av avdelingene på Nygård sykehjem i Sandefjord.

Prosjektet startet i desember 2010, og da uten farmasøyt ettersom det ikke var satt av ekstra midler til gjennomføringen.

— Men da sykehjemmet skulle begynne med den praktiske delen av prosjektet, nemlig legemiddelgjennomgangene, ringte de meg og spurte om jeg kunne tenke meg å delta likevel, sier Alfhild Hov.

Les mer om prosjektet her.