Som et grep for å styrke legemiddelberedskapen i Norge ser Helsedirektoratet på muligheter for lagre råstoff til å produsere tabletter ved legemiddelmangel. Ifølge NRK mener Helseminister Bent Høie og Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland, dette er løsningen på legemiddelmangelen som har økt betydelig i år. 

— Vi har norske legemiddelprodusenter som kan lagre viktige råstoffer og produsere ferdige legemidler om det er nødvendig. Da kan vi produsere selv når vi får prekære mangelsituasjoner, sa Stensland til nrk.no.

Les også: — Legemiddelmangel vil kunne føre til 2500 dødsfall og 8000 alvorlig syke

For defensivt

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, tror ikke lagring av råvarer er nok for å sikre beredskapen.

— Hvorfor skal vi kjøpe råstoff fra utlandet når vi kan og bør produsere dette selv, spør hun.

Farmaceutene ønsker økt legemiddelproduksjon i Norge og foreslår blant annet å utrede råvareproduksjon av penicillin i Norge.

— Penicillin som råvare produseres kun et par steder i Asia. Norsk produksjon og eksport av penicillin kan sikre det europeiske markedet og bidra til styrket norsk legemiddelberedskap, sier Larsen.

Penicillin er viktig for Norge

For Norge er det spesielt viktig å sikre tilgangen på penicillin siden legemidlet fremdeles er førstevalget ved mange bakterielle infeksjoner, i motsetning til mange andre land hvor resistensutvikling har gjort at de må bruke andre typer antibiotika. 

— På sikt vil det kunne bli vanskeligere å få tak i penicillin fordi mindre etterspørsel ofte gir mindre produksjon, og det blir derfor viktig for Norge å sikre seg tilgang til denne råvaren, mener Larsen.

Les også: Riktig bruk av penicillin