Kjell Paulsrud


Kjell Paulsrud er glad trivselen er høy. Foto: Vitusapotek

— Jeg synes resultatene er ganske bra, jeg. Undersøkelsen gir en god samlet score for bransjen, sier Kjell Paulsrud, administrerende direktør i Vitusapotek, til NFT.

Mye å være glad for
— Trivselen blant farmasøytene er høy, noe vi setter svært stor pris på, for den er virkelig viktig. Bransjen scorer dessuten stadig høyest på tillit og lojalitet i nasjonale brukerundersøkelser.

— Og vi tjener penger!

— Men det finnes enkelte forhold i apotekene vi ønsker å forbedre, og det skal vi gjøre i samarbeid med våre tillitsvalgte, lover Paulsrud.

— Som?

— Å sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er så bra som mulig. Dette jobber vi med kontinuerlig.

— I tillegg har vi hele tiden prioritert å videreutvikle lederne våre. Vitusapotek tilbyr omfattende ledertreningsprogrammer, og de gir resultater. I de ti årene jeg har jobbet i kjeden har jeg sett en enorm utvikling på dette området, forteller han.

Vil øke kursingen
— Men videre- og etterutdanningstilbudet må styrkes. Farmasøytene ønsker et tydeligere videre- og etterutdanningstilbud, og særlig nå etter at VETT ble nedlagt, og det støtter vi fullt og helt.

— Hvilken form bør denne ha?

— Vi ønsker oss en bransjeløsning, ikke en kjedespesifikk en. På dette området har bransjen et stort utviklingspotensial, mener Paulsrud.

— Farmasøytene opplever fortsatt at arbeidsbelastningen truer fagligheten. Hva gjør dere med det?

— Enkelte apotek har det helt klart for travelt, men børs/katedral-diskusjonen er nok uansett en utfordring som er kommet for å bli. Vi har en ambisjon om å sørge for et fornuftig arbeidspress og vil fortsette å styrke det allerede velfungerende vikarapparatet vårt.

— Og for å finne gode fellesløsninger, sammenlikner vi resultater i apotekene våre og prøver å bygge solide rutiner i alle apotek basert på vår felles erfaring.

— Ditt Apotek kom spesielt godt ut av NFFs arbeidsmiljøundersøkelse, hvorfor?

— La meg først si at vi er veldig glade for den høye scoren i Ditt Apotek. Disse apotekenes største forse er nok at leder og eier er den samme. Mange av apotekene er dessuten nye og gründerånden og entusiasmen stor, tror Paulsrud.

Apoteker Inger Lise Eriksen ved Frogner apotek har også noen tanker om hvorfor «hennes» type apotek kom godt ut av undersøkelsen.

— Apotek er en krevende arbeidsplass – uavhengig av eierskap. Vi er på scenen hele dagen, og det er lite rom for å trekke seg unna. Men i farmasøyteide apotek er eieren med i den daglig drift, beslutningsveien er kort og som oftest basert på diskusjon med personalet. Slik får beslutningene mindre karakter av «ordre» ovenfra. Kjedeeide apotek har strenge krav til økonomiske resultater. I farmasøyteide apotek kan resultatkravene være mindre styrende for virksomheten. Og, i og med at farmasøyteide apotek som regel ikke ligger i kjøpesentra, antar jeg at åpningstiden er kortere, sier hun.

(Publisert i NFT nr. 2/2010 side 10.)