Høringsfristen er satt til 18. mars, og departementet opplyser at formålet med forskriften er å legge til rette for ­oppfølging av legens rekvirering og ­riktig økonomisk oppgjør ­mellom ­apotek og helseforetak ved ­utlevering av ­legemidler som ­finansieres av de ­regionale helseforetakene.

«Forskriften skal regulere rekvirering og utlevering av h-reseptlegemidler, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret», skriver HOD.

Samtidig lanseres en ny løsning for høringssvar, som heretter kan leveres ­digitalt via departementets nettside. 

«Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp ­vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.»

(Publisert i NFT nr. 1/2015 side 11.)