Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland.

Les også: KrF har gode refleksjoner om farmasøyter, men har også mangler

Les også: Venstre vil bruke farmasøyters kompetanse, men knytter den for mye til apotek 

Les også: Bra at Frp trekker fram Norges ansvar for å utdanne nok farmasøyter

Farmasøytisk kompetanse

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— Farmasøyters kompetanse kan og bør brukes i flere samfunnssektorer. Ingen har bedre oversikt på legemiddelfeltet, i tillegg til inngående kunnskaper i kjemi og beslektede fag. Derfor mener jeg farmasøyters kompetanser, som i dag, bør brukes i offentlig sektor, sykehus og apotek i tillegg burde farmasøyter være ettertraktede både innen undervisning og innen produksjon og utvikling innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Etter hvert som antall farmasøyter øker og apotekdekningen mettes, ser jeg for meg at farmasøyter tar plass i flere deler av arbeidslivet. Jeg forstår ikke hvorfor ikke flere arbeidsgivere ser verdien av farmasøyters kompetanse. Det handler nok litt om at farmasøyter må ta større plass, vise seg mer frem og ha større tro på egne vegner.  

— De fleste kommuner har i dag farmasøytisk kompetanse på grunn av at de har farmasøyt i apoteket. Dette er en viktig ressurs for legemiddelbrukere, lokalt helsepersonell og kommunen. Når bruken av nettapotek øker ser vi fra Sverige at distriktsapotek legges ned. Hva tenker du kan bidra til å sikre lokal farmasøytisk kompetanse i hele Norge?

— Apotekene vi nok fortsatt være bærebjelken i norsk farmasi sammen med stadig flere folk innen sykehus og tilsyn. Det er viktig å sikre farmasøytkompetanse i alle landets sykehus og vi mener alle kommuner skal ha legemiddelgjennomganger og tilgang på farmasøytkompetanse i helsetjenesten. 

Les også: MDG vil styrke farmasi, men er uklar på hvordan

Les også: Spennende å se hvordan Sp vil løse egenproduksjon i lys av EU-regler

Utdanningskapasitet

— I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 % var utdannet i Norge, 40 % var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

—Vi må sørge for at utdanningskapasiteten bedres, samtidig må vi ha for øye at etableringstakten i apotek vil flate ut. 

Les også: SV har innsiktsfulle og konkrete tanker om legemiddelproduksjon 

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?

— Første handlingene er utført de siste årene gjennom en aktiv politikk, vi har sørget for at legemidler er på den politiske dagsorden. Vi kom med den første regjeringsplattformen med eget legemiddelkapittel. Vi har ført en offensiv legemiddelpolitikk. Vi startet for flere år siden arbeidet med bedre legemiddelberedskap blant annet gjennom å åpne for lokale produksjonsavtaler og bedre beredskapslagring.  I fjor la vi frem en egen helsenæringsmelding og i år en egen handlingsplan for kliniske studier. Vi må la dette virke samtidig som vi fortsetter arbeidet for en bedre samarbeidskultur mellom offentlig og privat sektor. Men skal jeg først nevne en ting som første nye handling er det å sørge for at Norge enda raskere tar i bruk nye produkter og sikrer et hjemmemarked for norsk helseindustri. 

Farmaceutenes dom: Skulle gjerne sett mer av denne politikken

Urd Andestad mener Høyre svarer godt for seg og det skulle bare mangle med den eneste stortingsrepresentanten som er farmasøyt. Høyre som eneste parti fremhever markedstilgang for å bedre vilkårene for industrien. Det å skape forutsigbarhet for industri gjennom et hjemmemarked er viktig. Spesielt for norske bedrifter, men også globale.

Høyre ønsker at farmasøyter skal ta mer plass både innenfor tradisjonelle yrker, men også i næringsmiddelindustrien. Jeg kan ikke annet enn å bifalle oppfordringen om at farmasøyter må fortelle hva vi faktisk kan og hvilken betydning kunnskapen vår har for folks liv og helse. Partiet peker også på at det bør være farmasøyter i de ulike delene av helsetjenesten. Jeg skulle gjerne sett mer av denne politikken gjennomført de siste åtte årene.