I Norge har jenter i sjuende klasse fått tilbud om HPV-vaksine (vaksine mot humant papillomavirus) siden 2009. ­Høsten 2018 ble HPV-vaksine også fast del av vaksinasjonsprogrammet for gutter. I tillegg fikk jenter født etter 1991 tilbud om gratis vaksine i en toårsperiode.

Under Vaksinedagene 2019 i Oslo i september presenterte lege og leder for den nasjonale oppfølgingen av HPV-­vaksinasjonsprogrammet Lill Trogstad fra Folkehelseinstituttet (FHI) ferske tall fra HPV-vaksinasjonen.

— Det går jo helt fantastisk bra, slo hun blidt fast.

I alt er det nå 400 000 som har fått HPV-vaksine i Norge. Dekningsgraden for første dose i det siste årskullet er 93 prosent for jenter og 90 prosent for gutter, som er det høyeste tallet rapportert for gutter i ­verden. Tallene for andre dose er også gode.

Undersøkelser viser at det er stor nedgang i forekomsten av HPV, opp til 90 prosent i noen tilfeller, det er stor effekt av flokk­beskyttelsen og det rapporteres om få alvorlige bivirkninger. Samtidig blir det ­gjentatte ganger vist at HPV forårsaker kreft. Trogstad viste blant annet til en nyere studie fra Finland, som har fulgt jenter som har tatt vaksinen.

— Det var ingen tilfeller av livmorhalskreft eller andre HPV-relaterte kreftsykdommer hos vaksinerte kvinner i Finland, sa hun.

Med tanke på at 570 000 kvinner og 60 000 menn rammes hvert år av HPV-­relaterte kreftsykdommer, synes hun det er lovende at det finnes muligheter for forebygging.

— Bare tanken på at vi har en vaksine som kan forebygge kreft. Det er egentlig helt fantastisk. Det kan vi minne oss selv på innimellom. Det er virkelig en game changer.

Store forskjeller i verden

De gode resultatene man nå ser etter ­innføring av HPV-vaksine i program, har ført til at Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt eliminasjon av livmorhalskreft som et mål, men Trogstad påpekte at selv om resultatene er gode er det store forskjeller på vaksinasjonsgraden.

— Vi har et verktøy, men fortsatt dør 300 000 kvinner årlig av livmorhalskreft, og vi ser at mange av dem befinner seg i Afrika og spesielt sør for Sahara hvor de ikke har noe HPV-vaksinasjonstilbud i det hele tatt.

Så mens Australia, som er blant de beste i klassen, er på god vei mot eliminasjon (under fire tilfeller av livmorhalskreft per 100 000 kvinner), antas det at økt alder, hivsmitte, manglende screening og behandlingsmuligheter i tillegg til liten tilgang på HPV-vaksiner vil føre til en betydelig økning av antallet tilfeller i Afrika.

Ser på utvidelse av programmet

Trogstad ble spurt om FHI vurderer å tilby en runde vaksiner til eldre gutter. Hun ­opplyste at FHI hele tiden vurderer om det er hensiktsmessig å utvide vaksinasjons­programmet, men at den store flokk­beskyttelsen og den lave sykdomsbyrden hos gutter gjør at det ikke ser ut til å være noen gevinst i å tilby innhentingsvaksine for gutter.

— Det er vist at det aller, aller viktigste tiltaket for å nå målet om eliminasjon er å sørge for høy vaksinasjonsdekning hos ­jenter. Hvis vaksinasjonsdekningen hos kvinner er over femti prosent, så er det i prinsippet lite gevinst med å tilby ­vaksinasjon til gutter i tillegg, sa hun, og poengterte at det kan være andre risikogrupper som har større gevinst av å få tilbud om vaksine.

— Det regnestykket som kanskje er mer prekært, er å sørge for at de gruppene som vi vet har høy sykdomsbyrde, for eksempel MSM (menn som har sex med menn) som har sykdomsbyrde på linje med kvinner for analkreft, blir vurdert i første omgang.

Flinke vaksinatører

Anita Daae, prosjektleder for vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner i FHI, deltok også på Vaksinedagene og la frem tall på resultatet av det toårige programmet. Hun rapporterte om gode vaksinasjonstall og skrøt av helsetjenestene rundt i ­landet. Mange har vist stort engasjement og ­kreativitet for å sikre at så mange som mulig fikk vaksinen. Hun fortalte om ­helsestasjoner som har holdt åpent på kveldstid og i ferier og noen som har benyttet muligheten til å vaksinere unge mødre som har vært der med babyene sine. Hun trakk også frem et eksempel fra en liten kommune.

— Hun sa: Jeg har bare rett og slett ringt ungdommen i bygda og spurt når de ­kommer, smilte Daae.
 

(Publisert i NFT nr. 8/2019 side 14.)