Jubileumsseminaret, som fant sted på Hotel Continental i Oslo 23. novem­ber, ble åpnet av NFF-leder Tove Ytterbø, som kunne slå fast at tøffe arbeidsbetingelser i norske apotek har gitt oss internasjonal kulturell anerkjennelse.
— Hadde arbeidsforholdene vært bedre på apotek hadde vi ikke fått en av våre ­viktigste dramatikere, nemlig Henrik Ibsen.
Lederen viste videre til at historien har en tendens til å gå i sirkler.
— Mange av de samme sakene som var viktige for hundre år siden er vi fremdeles opptatt av i dag. Vi opplever også et press fra arbeidsgiversiden, spesielt i privat ­sektor, hvor man ønsker å fjerne flere av farmasøytenes goder da de mener disse ikke lenger er tidsriktige, fortalte Ytterbø.
Selv oppfatter hun situasjonen på en ganske annen måte.
— Gode tariffavtaler skaper sikkerhet for de ansatte og forutsigbarhet for arbeidsgiver, konstaterte hun.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2012 side 12–13. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.