18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år har Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) markert dagen sammen med Norges apotek ved å gjenta forårets returkampanje.

Returkampanjen, som varer hele uke 46, innebærer at kunder som har fått kur på antibiotika får utdelt egne returposer med en oppfordring om å levere tilbake medisinrestene til apoteket.

— Apotek er med på å øke bevissthet rundt antibiotika og antibiotikaresistens, sier Lavin D. Kadir, farmasøyt og prosjektleder i ASP på Apotekforeningens nettsider. 

— Vi velger å kjøre denne kampanjen årlig fordi vi ser at apotekene besitter kompetanse som bør utnyttes. Kampanjen skal handle om å returnere ubrukt antibiotika, men er også en ypperlig mulighet for apoteket å bidra med mer informasjon rundt antibiotika og antibiotikaresistens, sier Kadir.

LES OGSÅ: Dystopisk om antibiotika på Arendalsuka

Apotekene tar alltid imot alle medisinrester

Selv om kampanjen bare varer én uke og gjelder antibiotika, minner fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, om at apotek alltid tar imot alle typer medisinrester.

— Men pasienter sitter ofte igjen med ubrukt antibiotika fordi pakningsstørrelsen i en antibiotikakur ikke samsvarer med lengden på kuren, sier hun.

LES OGSÅ: Grunnforskning i Ås kan gi oss viktige våpen mot antibiotikaresistens

Antibiotka skader naturen og skaper resistens

Antibiotika som kastes i søpla eller i toalettet kan være med på å skade naturen og gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

— Derfor er det bedre å levere det tilbake til apoteket, som kan destruere det på en forsvarlig måte. Med kampanjen bevisstgjør vi kundene om å huske å levere medisinrester, og da spesielt antibiotikarester, tilbake til apoteket, sier hun.