Access to Medicine Foundation

  • En uavhengig nonprofit-stiftelse med base i Nederland.
  • Finansieres gjennom bidrag fra andre stiftelser, myndigheter og utviklingsorganisasjoner. Tar ikke imot midler fra legemiddelindustrien.
  • Stiftelsens mål er å stimulere og guide legemiddel- og vaksineselskap til å gjøre mer for innbyggere i lav- og mellominntektsland der man ikke har tilgang til medisiner eller vaksiner.
  • Publiserer annethvert år en indeks der stiftelsen rangerer de 20 største farmasøytiske selskapenes arbeid med å gi bedre tilgang til legemidler globalt, målt etter et bestemt utvalg kriterier som påvirker hvor klok tilnærming disse selskapene har til markedet. Målet med indeksen er å stimulere legemiddelindustrien til en positiv endring, slik at stadig flere får tilgang til medisiner.
  • Opprettet av britiske myndigheter, Bill & Melinda Gates Foundation samt det ­nederlandske utenriksdepartementet.

Kilde: accesstomedicinefoundation.org

Access to Medicine Foundation tok for seg spørsmålet da de gjestet Verdens farmasøytdag.

Knut Kjær, som er sosialøkonom og ­tidligere styremedlem i Access to ­Medicine Foundation, poengterte tidlig at businessmodellen til den ­forskningsbaserte legemiddelindustrien er under betydelig press.

— Overskuddet på research & development (R&D) er på det laveste nivået på flere tiår. Dette reflekterer de strukturelle endringene og presset på lavere ­priser, sa Kjær innledningvis, og viste blant annet til at hoveddelen av profittveksten i USA nå for tiden kommer fra prishopp i legemiddelprisene. 

Dette gjør også noe med omdømmet, og Kjær viste til US Gallup Polls under­søkelser, som viser at «Big Pharma» er den industrien færrest stoler på. Kun en tredel av amerikanerne har et positivt syn på legemiddelindustrien. 

Selv om noen bedrifter kan ta snarveier på kort sikt, er legemiddelindustrien i sin natur langtidsrettet i forhold til R&D-formatet.

— Hvis man ser utviklingen på lang sikt, mener jeg det er en sterk sammenheng ­mellom det som tjener investorene og det som er bra for det globale samfunnet, sa Kjær. 

Ser bedriftene i kortene

Han ble etterfulgt av Jayasree K. Iyer, som er ny administrerende direktør i Access to Medicine Foundation. 

— Fem milliarder mennesker har i dag tilgang til livsviktige medisiner. Men vi har fortsatt to milliarder å gå på, innledet hun.

Stiftelsen jobber med å se på arbeidet til innovatører og produsenter av verdens legemidler.

— Vi vil bygge en konsensus for hva vi mener vi kan forvente av legemiddelindustrien og hvilke insentiver og avskrekkingsmidler som finnes. Vi vil stimulere til et kappløp om å være best på områder som tilgang til legemidler, og vi ønsker å dele informasjon og ny innsikt om hvordan selskap kan endre seg mest mulig positivt. 

Hun viste en oversikt over 64 selskap som i dag investerer i de store globale legemiddel- og vaksineselskapene. Disse har samlede investeringer på omtrent 5,5 milliarder dollar. 

—  Disse selskapene har signert på en avtale som tilsier at de støtter opp under de prinsippene vi har satt, og er klare til å bruke Access to Medicine Foundation og engasjere seg i industrien og sikre at man reduserer korrupsjon og bestikkelser i utviklingsland. 

Viktig indeks

En av hovedoppgavene til stiftelsen er å publisere mye av den innsikten de har i markedet. 

— Vi evaluerer og publiserer rapporter for å øke transparensen og ansvarligheten hos selskapene. Hovedfokuset vårt ligger på Access to Medicine Index, som tar for seg aktivitetene til de 20 største forsknings­baserte legemiddelselskapene. Dette har vi også gjort for vaksineselskap, fortalte Iyer, som deretter gikk detaljert gjennom hvordan stiftelsen jobber.

(Publisert i NFT nr. 9/2017 side 10)