Det nye koronaviruset, 2019-nCoV, rammer stadig flere i mange land, og WHO erklærte det for en internasjonal folkehelsekrise 30. januar. 

Folk som er redd de kan være smittet eller som er bekymret for å bli smittet tar ofte kontakt med apoteket først. Nå har FIP (Den internasjonale farmasøytorganisasjonen) utarbeidet retningslinjer for hva apotekene kan og bør gjøre i for å møte koronavirus og informasjon om viruset som er nyttig for farmasøyter. 

Du kan laste ned retningslinjene og informasjonen på flere forskjellige språk her. 

Lær mer

I tillegg til å laste ned retningslinjer, kan alle følge et webinar med tittelen How can pharmacists help control the outbreak? På nettsidene til FIP mandag klokken 8.30 eller 17.00.

På webinaret vil FIP presentere de viktigste fakta om sykdommen, beskrive rollene farmasøyter kan spille i å kontrollere utbruddet, gå gjennom de vanligste spørsmålene om og mytene rundt viruset og legge frem hvilke grep FIP gjør. 

Du kan melde deg på og se webinaret her.

Må kunne gi god informasjon

Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av farmasøyter, virologer, smittevernleger og flere i løpet av denne uka. 

Ifølge retningslinjene har farmasøyter i apotek ansvar for:

 • Sikre at apoteket har de nødvendige produkter, blant annet legemidler og masker, på lager 
 • Informere og opplyse publikum 
 • Kunne gi gode råd
 • Henvise videre til lege
 • Promotere smittevern
 • Promotere infeksjonskontroll

Farmasøyter i sykehus har ansvar for:

 • Sikre at relevante legemidler og medisinske produkter er på lager
 • Samarbeide med annet helsepersonell om å ta vare på pasienter
 • Infeksjonskontroll og smittevern inne på sykehuset
 • Informere og gi råd
 • Sikre ansvarlig bruk av farmasøytiske produkter. Blant annet holde øye med at helsepersonell bruker maske riktig.