— Måten denne importen har skjedd på vitner om mang­lende forståelse for grunnleggende regler for legemiddel­omsetning, sier seksjonssjef Jørgen Huse i Legemid­del­verket.

Grunnleggende regelbrudd
Apoteks adgang til å importere legemidler fra EØS er uproble­matisk ifølge Huse, men det er klare regler som må følges (se faktaboks side 16). I korre­spondansen mellom Legemid­del­­verket og Helse- og om­sorgs­departementet (HOD) på den ene siden, og WP og FT på den andre, er det et tydelig sprik i tolkningen og forståelsen av dette regelverket.
— I bunn og grunn er dette veldig enkelt. Dersom man skal parallellimportere legemidler og omsette disse på det norske markedet, kreves det norsk markedsføringstillatelse. Enten har man ikke undersøkt hvilke regler som er gjeldende, eller så er det som apoteker selv sier – at han anså dette som lovlig. Det er viktig at apotek som benytter adgangen til å selv å innføre legemidler, setter seg ­tilstrekkelig inn i regelverket, ­understreker Huse.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2012 side 14–16. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.