Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) får jevnlig spørsmål fra farmasøyter som lurer på hva de skal gjøre hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.

Det entydige svaret fra Farmaceutenes leder og resten av sentralstyret er: Hold deg hjemme!

— Vi vet at det er utrolig mange ekstremt pliktoppfyllende farmasøyter som står på og gjør en kjempejobb for at befolkningen skal få tilgang på viktige legemidler, men når myndighetene sier at første prioritet er at potensielt smittet helsepersonell ikke skal være i kontakt med pasienter og kolleger, så må man som helsepersonell vise ansvarlighet og overholde dette selv om man gjerne vil gå på jobb for å holde hjulene i gang, sier leder Rønnaug Larsen.

Les også: Farmasistudentene mobiliserer under koronakrisen

Hold deg hjemme

Larsen og resten av sentralstyret henstiller alle farmasøyter til å følge myndighetenes råd for å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. 

Det betyr at de som kan ha hjemmekontor, gjør det, og at alle opprettholder sosial distansering som anbefalt av FHI

For de som ikke kan ha hjemmekontor sier FHI blant annet at «Dersom man har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (feber, hoste, kortpustethet), bør man holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Det gjelder også hvis man har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. 

Apotekansatte skal testes

Videre understreker Larsen at det for farmasøyter med pasientnært arbeid er viktig å få testet seg, slik at man raskt kan få avklart om man er smittet eller ikke.

Hun viser til Helsedirektoratet som sier at "Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell"

For ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid, altså apotekansatte, sier FHI at "de som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet" skal testes. I tillegg kan de "vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme)."

Hvis det viser seg å ikke være koronasmitte, skal man likevel holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, og så gå på jobb.

Farmaceutene minner om at FHI sier at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Les også: Apotekansatte er helsepersonell med pasientbehandling

Mange apotek stengt

Hvis smitte blir bekreftet skal arbeidsgiver varsles umiddelbart så tiltak kan iverksettes. 

18. mars opplyste Apotekforeningen at 18 apotek rundt i Norge holder midlertidig stengt for publikum. Foreningen jobber med bransjerutiner for stenging og gjenåpning av apotek der ansatte har vært smittet. Disse rutinene blir formidlet til apotekansatte på www.apotek.no/Apotekinfo.

Ta vare på deg selv og andre: Sentralstyret, ved fra venstre Marie Karoliussen Clason, Hilde Erdal, Irvin Cehajik, Ingun Gjerde, Lloyd Mbugua Kangu, Rønnaug Larsen, Ivar Wilhelm Grosvold, Urd Andestad og Hilde Samdal, oppfordrer alle farmasøyter og apotekansatte til å huske på sin egen helse og ikke smitte andre. Foto: Hanne Nessing