Tidligere i høst skrev NFT om den nye cand.scient.pharm.-utdanningen på Syd­dansk Universitet (SDU) i Odense – en spesialisering i klinisk farmasi, hvor 20 norske reseptarer er tatt opp.

— Den syddanske modellen vil, slik jeg ser det, ikke gi en god nok grunnutdanning. Klinisk farmasi bør være en spesialistoppgave, sier Mona Moxness, leder i Norske Sykehusfarmasøyters Forening, til NFT.

— Dersom cand.scient.pharm.er får jobber i Norge som kliniske farmasøyter, er jeg redd det vil skape en uoversiktlig situasjon, mener hun.

Studieleder Lill Irene Cressey ved Reseptarutdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO) er imidlertid svært fornøyd med at reseptarene får nye muligheter til videreutdanning. HiO har allerede etablert god kontakt med SDU.

Les hele saken i NFT 10/2007 som publiseres denne uken!