Lipidsenkende legemidler innen statingruppen brukes daglig av ca. ti prosent av den norske befolkningen. Risiko for alvorlige muskelbivirkninger av simvastatin og atorvastatin, de mest brukte statinene, er flerfoldig ganger økt i kombinasjon med legemidler som hemmer enzymet CYP3A4 (blant annet flere kalsiumblokkere og makrolidantibiotika).

Seks av ti leger endret umiddelbart forskrivningen til sikrere alternativer når apotekfarmasøyter fanget opp og tok kontakt om denne interaksjonsfaren, viser en norsk studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Drug Safety. Ytterligere tre av ti leger responderte at de ville følge pasienten med tanke på bivirkninger og eventuelt foreta endringer.

— Dette viser at de fleste leger ikke er klar over interaksjonsfaren ved statinbruk, men tar den til etterretning når de blir gjort oppmerksom av apotekfarmasøyter, sier farmasøyt Espen Molden, en av forskerne bak studien.