Prosjektleder Beate M. Berrefjord i ­Konkurransetilsynet har altså ikke ­mulighet til å gå inn i forholdene rundt grossist­anbudet, men på generell basis mener tilsynet at anbud bør utformes på en måte som sikrer fortsatt konkurranse i det aktuelle markedet.
— Dette avhenger selvsagt av hvordan markedet ser ut, men lengde og størrelse på anbudet vil normalt kunne være ­avgjørende faktorer. Man kan for ­eksempel velge å dele opp anbudet i mindre deler for å sikre at flere aktører har mulighet til å levere, eller justere kontraktens lengde slik at de som ikke vinner anbudskonkurransen vil få en ny mulighet innen rimelig tid, sier Berrefjord.
Konkurransetilsynet mener den som ­setter et oppdrag ut på anbud må være seg sitt ansvar bevisst.
— Tar man ikke hensyn til disse ­forholdene, risikerer man å stå igjen med liten mulighet til å få god konkurranse ved neste korsvei, minner Berrefjord om.
Hva skal til for at tilsynet går et anbud etter i sømmene?
— Med mindre det dreier seg om et brudd på konkurranseloven, har Konkurranse­tilsynet ikke anledning til å gå konkret inn i slike saker, og det skal generelt mye til for at lovens forbudsbestemmelser er overtrådt, sier Beate M. Berrefjord.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 9.)