Disse institusjonene vil være involvert:

India:

Department of Biotechnology (DBT)

National AIDS Control Organization (NACO)

International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)

Indian Institute of Science (IISc)

Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB)

Institute of Bioinformatics (IOB)

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR)

Y. R. Gaitonde Centre for AIDS Research and Education (YRGCARE)

Nederland:

Erasmus Medical Centre

Sverige:

Karolinska institutt

Myndighetene i de tre landene ønsker å samarbeide for å gjøre fremskritt i forskningen på behandling av hiv og aids. 

 

Det skriver Pharmafile og ANI på sine nettsider. Det er ventet at representanter fra myndighetene i India og Nederland sammen snart vil kunngjøre samarbeidet  offentlig.

Trepartssamarbeidet skal skal ha som hovedmål å samkjøre og komplementere de ulike landenes forskning og ekspertise for å skape bedre verktøy til å forstå den økende globale hiv-epidemien, og adressere problemstillinger som legemiddelresistens, viralt mangfold, co-infeksjoner og komorbiditeter.

Håpet er at de tre landenes forskningsmiljøer sammen skal kunne forske frem både nye forbyggende og behandlende metoder, men også muligheten for å på lang sikt finne en kur mot hiv-viruset.