I forbindelse med covid-19-epedimen er det bekymring for at legemiddelmangelen vil øke ytterligere og at det kan bli mangel på kritiske legemidler. Legemiddelverket har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere hvilke kritiske legemidler som kan produseres i Norge på kort sikt. Samtidig jobber Mangelsenteret med å utarbeide en liste over kritiske legemidler som er viktige for å opprettholde normal drift av sykehusene i Norge.

I et innspill til helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø skryter LMI av at myndighetene er aktivt på banen. Samtidig understreker LMI at kapasiteten ved norske produksjonsbedrifter må tas i bruk og ber om tydelige signaler så de kan omstille produksjon og sørge for tilgang på råvarer og emballasje.

«Noen av legemidlene som er vurdert som kritiske produseres allerede i dag, og kan raskt leveres. Andre legemidler kan produseres med mindre endringer, og avklaringer knyttet til regulatoriske forhold (lisenser og markedsføringstillatelser).» skriver administrerende direktør Karita Bekkemellem. 

Les også: Koronakrisen kan skape langvarig legemiddelmangel

Avhengig av virkemidler

I brevet påpeker Bekkemellem at medlemsbedriftene setter pris på de næringspolitiske tiltakene myndighetene har innført under krisen, men slår fast at det krever flere virkemidler for å kunne omstille produksjonen.

«...som f.eks - innkjøpsavtaler som gir insentiver til omstillingen - omstillingsmidler gjennom virkemiddelapparatet - lån med avdragsfrihet og lav rente for å stimulere investeringsevnen - legemiddelmyndighetene må i en begrenset tidsperiode ha en endret tilnærmingen til dokumentasjon og regulatorisk godkjenning.»

Kan produsere alle kritiske legemidler

I et lengre perspektiv opplyser LMI at norsk legemiddelindustri kan produsere så godt som alle legemiddeltyper som er kritiske for den norske helsetjenesten, og Bekkemellem mener produksjonskapasiteten må sees i sammenheng med en langsiktig beredskapsplanlegging og i sammenheng med helsenæringsmeldingen.

«Som oppfølging av helsenæringsmeldingen må legemiddelproduksjon følges opp med en egen handlingsplan.»

Kliniske studier må ikke glemmes

LMI understreker samtidig at kliniske studier er sårbare for konsekvensene av koronaepidemien. De slår fast at liv og helse må prioriteres foran kliniske studier, men minner om at det er viktig på lengre sikt og ber om at arbeidet ikke glemmes helt. 

«Det er viktig for pasienter i de kliniske studier og også industrien at det opprettholdes en drift (men på et lavere nivå) og at dette kommer fort i gang igjen. Vi mister fort et momentum her og var i utgangspunktet sårbare for pandemien.»