Statens legemiddelverk skal i løpet av februar og mars 2009 gjennomføre en informasjonskampanje, for å bedre folks kunnskap og forståelse for likeverdig bytte av legemidler i apotek.

Ordningen med generisk bytte ble innført med den nye apotekloven i 2001, og innebærer at apotekene kan levere ut et billigere legemiddel med samme virkestoff som det rekvirerte, dersom et slikt alternativ er tilgjengelig. 

— Det er viktig at pasientene er innforstått med hva et likeverdig bytte innebærer, slik at de ikke slutter med medisinene eller tar enn annen dose enn det legen har foreskrevet, påpeker hun.

— Vi ser på det å informere om trygg legemiddelbruk som en myndighetsoppgave, og informasjonskampanjen er et veldig viktig bidrag i denne plikten, sier Elisabeth Bryn til Farmatid.no.

Bytteordningen omfatter både legemidler som pasienten selv betaler, og legemidler som refunderes av NAV. Apoteket er pliktig til å informere pasienten om billigste alternativ og prisforskjellen på legemidlene. 

(Publisert i NFT nr. 2/2009 side 16.)

Les mer om likeverdig bytte.