— Etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å avslutte arbeidet med å innføre 3+2-modellen innen farmasiutdanningen. Vi opprettholder vårt 5-årige masterløp, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt (FI) ved UiO.

Avslutter samarbeidet
I 2012 kom stortingsmeldingen som uttrykte et ønske om å innføre et bachelor/master-løp for farmasiutdanningen, og UiO understreker at dette var snakk om nettopp et ønske.

Profesjonsrådet i farmasi, som er sammensatt av representanter fra de fem farmasiutdanningene i Norge, fikk oppgaven med å skape et rammeverk for 3 + 2-modellen. Farmasøytisk institutt ved UiO velger nå å avslutte prosessen.

— Vi er opptatt av at våre kandidater skal ha en sterk faglig tyngde. Innen farmasi handler det noen ganger om liv og død. Derfor er høy kvalitet og trygghet i alle ledd ekstremt viktig for oss. Også EU stiller i et eget direktiv strenge krav til innhold og kvalitet, påpeker Schultz.

Ifølge instituttlederen skal det være for stor avstand mellom hva de ulike farmasiutdanningene mener skal til for å skape et utdanningsløp med høy kvalitet. FI ønsker at søkerne skal ha full realfagsfordypning fra videregående skole, på linje med medisinstudiet.

«De andre studiestedene har et annet syn på dette», heter det i en pressemelding fra UiO.

Finansielle problemer
Usikkerhet rundt finansieringen skal også ha bidratt til FIs beslutning.

— Vi beklager at forsøket på å få til en felles plattform for farmasiutdanningen ikke har ført fram. Men, prosessen har vært lærerik og nyttig. Vi har fått verdifulle innspill fra de andre fagmiljøene som vi setter stor pris på og som vi vil bruke når vi nå reviderer vår egen utdanning. Vi ønsker dem også lykke til videre med utvikling av sine studier, sier Schultz.