Det kommer frem i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forslag til statsbudsjett for 2019. 

Bevilgningene til inhalasjonsveiledning har vært med i statsbudsjettet siden 2016, og summen på fem millioner kroner videreføres også i 2019.

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget fire millioner kroner til Medisinstart-tjenesten. Denne bevilgningen foreslås nå økt i 2019.

«Oppstartsveiledning (Medisinstart) består av to oppfølgingssamtaler, mellom apotekfarmasøyt og pasienter, etter reseptekspedering. Bevilgningen til denne tjenesten i 2019 forslås til totalt 8 mill. kroner», skriver HOD i sitt forslag.

Medisinstart er en tjeneste for pasienter som starter med et nytt legemiddel til behandling av enten høyt blodtrykk, behandling av høyt kolesterol eller blodfortynnende legemidler. Målet med tjenesten er å øke etterlevelse av behandlingen.

«Det er lagt til grunn at oppstartsveiledning dekkes med 450 kroner per pasient (to oppfølgingssamtaler på apotek eller per telefon). Tjenesten vil bli evaluert», står det skrevet.