— Selv om man gjør et godt forarbeid, går ikke alltid første gangs gjennomføring av nye studieprogram knirkefritt, dessverre heller ikke hos oss, sier Loennechen om kritikken studentene fremsetter.

Nødvendig prosess

Lederen er imidlertid klar på at revisjon av studieprogram, oppdateringer og moderniseringer i forhold til samfunnets behov er ­imidlertid viktig og helt nødvendig for å utdanne farmasøyter tilpasset fremtiden. 
— Vårt studieprogram var modent for ­revisjon, både med henblikk på struktur og innhold. Og ja, vi ønsket å være først og i front med en 3 + 2-modell! Slår Loennechen fast.
— Vi har imidlertid også vært helt klare på å holde oppe kravet om et høyt faglig nivå, og betydningen av jevnt og hardt arbeid for å oppnå gode prestasjoner blir tydelig ­kommunisert til studentene, legger hun til.

Gode farmasøyter

Loennechen forteller om en tøff prosess for de ansatte ved instituttet i forbindelse med omleggingen til 3 + 2-løsning, men tilbakeviser at studiet har blitt tøffere.
— Det har vært en tøff prosess for ­foreleserne ved instituttet, som har måttet forelese på både gammel og ny ordning i en overgangsperiode. Men, studiet i seg selv er verken mer eller mindre tøft enn det har vært. Nå har vi en bachelor­utdanning som gjør studenten rustet til å jobbe som farmasøyt i apotek etter tre år og som ­provisorfarmasøyt etter fem år. Vårt mål er å utdanne gode farmasøyter, da kan ikke kravene senkes når studiet legges om, understreker instituttlederen.
Loennechen er klar på at studentene ved universitetet blir gitt anledning til å komme med innspill, og at disse tas på alvor.
— Ved UiT har vi jevnlige møter med de tillitsvalgte på hvert av studentkullene, og døren står åpen for innspill av konstruktiv kritikk og samtale. Studentene har vært, og vil være, særdeles viktige medspillere i evalueringer av emner og studieprogram, sier hun.
Lederen har ikke samme inntrykk av disse møtene som enkelte av studentene har.
— Min oppfatning er nok ikke at det har vært oppvaskmøter, men møter der ­gjensidig meningsutveksling har stått i fokus. Vi håper på gode diskusjoner også i fremtiden. ­Samtaler med studenter som har stukket innom kontoret mitt i det siste, lover godt.

Misforståelser

Loennechen mener flere av forhold­ene studentene peker på må bygge på misforståelser.
—  Vi har nok færre, ikke flere timer per studiepoeng i de nye studieplanene enn i den tidligere studieplanen. Det har nok aldri vært lovet at man kan flytte over til NTNU på nåværende tidspunkt, men det er sagt at det arbeides for en nasjonal samordning av farmasiutdanningene. Det vil imidlertid aldri være snakk om en overflytting, man vil måtte søke om opptak til et toårig master­program etter de opptakskriterier som foreligger, avslutter Thrina Loennechen.

(Publisert i NFT nr. 2/2014 side 21.)