— Det er Helsedirektoratet som har invitert til rådslag i slutten av mai, og her vil disse tre temaene bli behandlet samlet, ­forteller fag- og kommunikasjonsrådgiver Guri ­Wilhelmsen hos Farmaceutene.
Målet er å skape et åpent forum hvor de ulike temaene kan diskuteres.
— Farmaceutene, andre profesjons- og pasientorganisasjoner, offentlige etater og helsetjenesten er invitert med. Det skal bli både interessant og spennende, sier Wilhelmsen.

Innspill

Foreningen har meldt på tre deltakere, og i tillegg til Wilhelmsen stiller foreningens leder, Tove Ytterbø, og sentralstyremedlem  og ­klinisk farmasøyt Mona Moxness Lyftingsmo.
— Vi har blitt bedt om å komme med ­innspill, og vil derfor møtes i begynnelsen av mai for å se nærmere på hva vi skal melde inn. Ett av områdene Helse­direktoratet ønsker å diskutere er hva som er den ­største utfordringen knyttet til ­legemiddelinformasjon per i dag, og hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å forbedre dette. Man vil da blant annet se på hva som er tilgjengelig av informasjon og brukerstøtte, forklarer Wilhelmsen.
Rådgiveren synes det er positivt at også legemiddelindustriens rolle som kilde til ­informasjon om legemidler bes vurdert.

Farmasøytrollen

Wilhelmsen og Helsedirektoratet er skjønt enige i at det finnes et hav av tilgjengelig legemiddelinformasjon der ute.
— Men, denne må være kvalitetssikret. Her kan farmasøyter være med på å ­nyansere det som står skrevet, og delta i arbeidet med å vurdere de ulike kildene, minner hun om.
Når det gjelder farmasøytiske ­tjenester og etterlevelse, er det positive tegn å spore fra Helsedirektoratet, ifølge fag- og kommunikasjonsrådgiveren.
— Det er spennende at Helse­direktoratet trekker frem bruk av ­farmasøyter og deres tjenester i helsesektoren, og at ­farmasøytrekvirering nevnes spesielt, mener Guri Wilhelmsen.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 20.)