«Forprosjekt Oppstartsveiledning» trinn for trinn

  • Reseptekspedisjon og inklu­der­ing/samtykke til tjenesten
  • Første oppfølging etter 1–2 uker
  • Andre oppfølging etter 3–5 uker
  • Trinn 2 og 3 hadde fokus på å avdekke behov og grad av etter­levelse samt å gi råd om riktig legemiddelbruk, og ble gjennomført i apoteket eller over telefon.

Sykehusapoteket Lørenskog var et av de åtte apotekene som deltok i «Forprosjekt Oppstartsveiledning».
— Fokuset på blodfortynnende ­medisin var allerede stort på grunn av Nye Blodfortynnende 2013, og vi opplevde det som enkelt å rekruttere pasienter til forprosjektet, forteller Ingvild Grendstad, avdelingsleder ved Varesalg Privat.
Totalt har Hanne Haugum, provisor­farmasøyt ved samme avdeling, gjennomført oppstartsveiledning for åtte pasienter som skulle begynne med blodfortynnende medisin.

Behov for veiledning

Haugum erfarte at bivirkninger ga mest bekymringer blant pasientene som deltok.
— Mange var også bekymret for å glemme å ta medisinen eller eventuelle inter­aksjoner. Det var meningsfullt å ­diskutere blant annet bivirkninger og «huskestrategier» med ­pasientene – de trengte virkelig slik informasjon, og var svært ­takknemlige for råd, forteller hun.
Halvparten av samtalene ble gjennomført over telefon, den andre halvparten på informasjonsrommet i apoteket.
— Jeg merket stor forskjell på de to ulike måtene å gjennomføre sam­talene på. Det er lettere å avdekke behov og gi veiledning når man sitter ansikt til ansikt, og det blir blant annet mye enklere å snakke om hjelpe­midler som for ­eksempel dosett når det kan vises frem, sier Haugum.
Av praktiske grunner valgte likevel noen av pasientene å gjennomføre samtalene over telefon.

Fikk tillit

Hun opplever at hun både får brukt og vist farmasøytkompetansen på en god måte gjennom en slik tjeneste.
— Oppstartsveiledning er en flott anledning til å kunne gå mer i ­dybden med legemiddelinformasjon til en ­pasientgruppe som i liten grad merker at legemidlene virker, og som derfor ofte er umotiverte. Jeg fikk god kontakt med pasientene, og de viste meg stor tillit. Det var meningsfullt å kunne være til hjelp på denne måten, sier Haugum.
Hun understreker hvor viktig det er at samme farmasøyt gjennom­fører begge oppfølgingssamtalene for å skape ­trygghet og sikre en effektiv gjennomføring.

God samfunnsøkonomi

Avdelingsleder Grendstad er stor tilhenger av å utvikle oppstartsveiledning som en standardisert farmasøytisk tjeneste.
— Å standardisere tjenesten er viktig for at kunder skal få den samme veiledningen uavhengig av hvilken farmasøyt eller ­apotekkjede de går til, påpeker hun.
Grendstad mener etablering av oppstartsveiledning som tjeneste er god samfunnsøkonomi, og hun både håper og tror at tjenesten blir offentlig finansiert når neste prosjektfase er ferdig.
Avdelingslederen ser frem til at sykehus­apoteket skal delta videre i prosjektet, og påpeker hvor viktig det bl­ir at farmasøyter oppdaterer seg like godt om blodtrykks­senkende legemidler som de nå har gjort på blodfortynnende.
— Fagkunn­skapen må sitte godt for å kunne ha en god dialog, mener hun.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 17.)