Stenslands uttalelser til Dagens Medisin kommer etter at departementet avslo Legemiddelindustriens forslag om å godkjenne at informasjon til pasienten om reseptpliktige legemidler i etterkant av forskrivning ikke burde regnes som reklame.

— Det er hevet over enhver tvil at vi i Legemiddelmeldingen har vedtatt at industrien skal være med å utvikle informasjon til pasientene. Men det er ikke slik at de skal få lov å lage reklamekampanjer. Jeg må si jeg synes det er litt spesielt at en er så opptatt av at industrien ikke skal bidra, når Stortinget har vært så tydelige i Legemiddelmeldingen, sier han til Dagens Medisin, og legger til at han vil følge nøye med på at departementet følger intensjonene i Legemiddelmeldingen

På Legemiddelverkets nettsider står det skrevet at all pasientinformasjon om reseptpliktige legemidler som er laget av eller støttet av legemiddelindustri regnes som reklame til allmennheten, og er med noen unntak ikke tillatt.

Unntakene er informasjonsmateriell som inngår i godkjenningsprosessen for legemiddelet, som preparatomtale, pakningsvedlegg og sikkerhetsinformasjon, samt helse- og sykdomsveiledning til allmennheten som er utformet i tråd med Legemiddelverkets veiledning.