Seniorrådgiver Jørgen Huse ved område legemiddelforsyning i Legemiddel­verket mener Storbritannias utmelding av EU vil ha store konsekvenser for selskap som Hexpress.

— Storbritannia vil ved å melde seg ut av EU bli et tredjeland (land som ikke er ­medlem av EU/EØS, red.anm.) på linje med land som Uganda og USA, sier Huse til NFT.

Han påpeker allikevel at det lages MRA-avtaler (gjensidige godkjennings­avtaler) mellom land som skal lette på handelsrestriksjoner.

— Kanskje de får en EØS-avtale slik som Norge har, men så langt er det ingenting som tyder på at det er dit de vil, sier Huse.

EØS-samarbeid åpner opp

Det er nemlig gyldigheten av EØS-resepter som konkret har gjort at et britisk ­selskap som Hexpress, som NFT har omtalt i flere saker tidligere – sist i nr. 1/2017, kan selge resept­pliktige ­legemidler fra sine nettsider, som for ­eksempel euroClinix, til kunder i andre land. 

Kundene gjennomfører en nettkon­sultasjon med en av Hexpress’ leger, og resepten blir dermed sendt til et av ­apotekene som Hexpress samarbeider med i andre land. I Norge var det først Frisk ­Apotek, men etter at de ble lagt ned ­samarbeider nå Hexpress med Fyrstikk­torget Apotek i Oslo.

— Trenger ikke ha betydning

Ifølge Hexpress trenger ikke brexit bety noe for selskapets virksomhet i Norge, i alle fall ikke i nærmeste fremtid.

— Frem til mars 2019, når Storbritannia offisielt har forlatt EU, vil EU-lover fortsette å gjelde for Storbritannia. Brexit vil derfor ikke ha noen umiddelbar innvirkning på Hexpress sine aktiviteter i Norge, skriver selskapet i en uttalelse videreformidlet fra deres norske advokatfirma Thommessen AS.

Selskapet innrømmer allikevel at det etter mars 2019 må komme på plass nye ­avtaler for å sikre videre drift i andre land enn Storbritannia. 

— Hvorvidt det vil være en måte for Hexpress Healthcare Ltd å samarbeide med norske apotek etter brexit, vil avhenge av hvilken måte EU-lovene ble implementert i Storbritannia, og hvorvidt disse lovene ­fortsatt vil være gjeldende i Storbritannia etter brexit. Det kommer også an på ­hvordan det juridiske landskapet vil se ut når den tid kommer, spesifikt hvilken type avtale som blir gjort med de 27 medlemslandene i EU, skriver de i en e-post til NFT. 

Videre mener Hexpress at en poten­siell bilateral avtale mellom Storbritannia og Norge og en overgangsperiode der EU­-­lovgivningen fortsatt gjelder, og som alle medlemslandene i EU er enige i, vil være sannsynlig å få til.

— Brexit trenger ikke ha negativ effekt på Hexpress Healthcare Ltd og deres ­kundebase, da håpet er at britiske ­myndigheter vil forhandle med de aktuelle ­partene med tanke på å sikre økonomiske ­bindinger mellom EU og EØS-land, skriver de avslutningsvis. 

(Publisert i NFT nr. 7/2017 side