Uttalelsen kommer Faksvåg med i en artikkel på P4.no om nordmenns stadig økende bruk av paracetamol.

9,1 millioner pakker med reseptfri paracetamol ble ble solgt i 2015, og godt over halvparten av disse ble solgt i vanlige matbutikker, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Bruksøkningen på 4 prosent fra 2014 kan ha hatt innvirkning på antallet forgiftninger. Giftinformasjonen registrerte nemlig rekordmange forgiftninger i 2015. 1558 av henvendelsene i fjor var hendelser der paracetamol var benyttet. Feil bruk av paracetamol kan gi alvorlige skader på indre organer, og særlig nyrer og lever.

Etter en voldsom økning fra 2500 til 4600 paracetamolrelaterte hendelser hos Giftinformationscentralen i Sverige fra 2006 til 2013, bestemte landets legemiddelverk at tablettene ikke lenger skulle selges i butikker.

Nå ønsker også Apotekforeningen her hjemme at ordningen med salg av reseptfrie legemidler på butikker, kiosker og bensinstasjoner skal evalueres.

— Vi er kanskje en del av et samfunn som er vant med å ta en pille for alt som er ille. Og slik er jo ikke livet, en må jo prøve å løse problemer uten å ty til legemidler, sier Faksvåg til P4.