Det er ny forskning fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen hos Folkehelseinstituttet (FHI) som er bakgrunnen for de nye funnene.

Angst og søvnvansker er vanlige plager for gravide, men foreløpig har ikke noe forskning vist om legemidler mot disse plagene er trygge å bruke for kvinner under graviditetsperioden.

14 000 søsken ble inkludert i et forskningsprosjekt, og barn til mødre som hadde brukt og ikke hadde brukt slike legemidler under graviditeten ble sammenliknet ved ett og tre års alder.

Studien viste i følge en sak på FHIs nettsider at det var flere symptomer på emosjonelle plager hos barn av mødre som hadde brukt angstdempende legemidler. Disse symptomene ble ikke funnet hos barn av mødre som hadde brukt sovemidler.

Ikke bare hadde sovemidlene ingen negativ effekt på barna, men det viste seg også at mors bruk av sovemidler førte til mindre atferdsvansker ved tre års alder enn hos søsken der mor ikke hadde brukt slike legemidler under graviditeten. Det understrekes at det imidlertid er behov for flere studier før man kan si noe sikkert om dette. 

Alle barna i studien har minst ett biologisk søsken som også er med i MoBa. Studien ble utført ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.