Apokjeden legger ikke skjul på motivene for å gå til kamp for likeverdige konkurranseforhold mot sykehus­apotekene. Målet er å slippe til på markedet, og kjeden støttes langt på vei av ESA.

NFT møter administrerende direktør Lars Birkeland og juridisk direktør Øystein Askim i kjedens hovedkontor på Skårer­sletta. De har et tydelig budskap å formidle når det gjelder sykehusapotekenes publi­kumsvirksomhet:

— Det er ikke en statlig oppgave å drive butikk.

Lovendring
— Vi forstår selvsagt behovet for farma­søytiske tjenester på sykehusene, men ikke at samme aktør skal drive publikumsutsalg med vanlige apotekvarer. Her er det ikke kun snakk om reseptekspedering, dette er statlig forretningsdrift, slår Birkeland fast.

Apokjeden viser til at all annen kommersiell virksomhet ved sykehusene er lagt ut på anbud.

— Jeg ser ingen prinsipiell forskjell på å drive kantine eller kiosk og apotek for publikum på sykehus. Vi har ønsket å drive på sykehus lenge, og har også vært i dialog med sykehusdirektører som har vært positive til dette, men det har vært vanskelig å realisere, sier Birkeland. Publikums­ut­salgene krever ingen farmasøytisk spesialkompetanse som ikke kan utvikles av farmasøytene i Apokjeden eller andre private apotekaktører, fortsetter han.

Nå håper Apokjeden at ESA skal presse frem en endring hos norske myndigheter.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2011 side 6–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.