Karrieredagen var et samarbeid ­mellom Farmaceutene, farmasi­studentene på Blindern og ­Høgskolen i Oslo og Akershus samt fagutvalget ved ­Farmasøytisk institutt på Blindern. Og, i ­Vilhelm Bjerknes’ hus fikk de fremmøtte høre mer om de ulike retningene farmasien kan tilby.
— Fra foreningens side har vi hatt følere ute i studentmiljøet for å undersøke om dette kunne være noe å satse på, og det var helt klart at man ønsket en slik dag, sier Wilhelmsen.
Seniorrådgiveren forteller at også ­foredragsholderne uttrykte at dette var noe de selv gjerne skulle ha hatt da de studerte.

Bredde
Som nevnt ble store deler av den farmasi­faglige bredden dekket via foredragsholderne, som ga sine perspektiver på karrierevalg og yrkeserfaring.
— Vi hørte fra Apotekforeningens Per Kristian Faksvåg, Lisbeth Damlien som er klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, Curidas daglige leder Leif Rune Skymoen, Hilde Medbøe som er CRM manager og fagansvarlig i Lilleborg, Legemiddelverkets Dag Jordbru, apoteker Karianne Kjos Ødegård og forsker Tore ­Haslemo, opplyser Wilhelmsen.
Det var altså stor enighet om at dette var et godt initiativ, og det var samtidig en ­mulighet for Farmaceutene til å gjøre ­studentene oppmerksomme på foreningen.
— I løpet av dagen var det rik anledning til å få noen faglige forbilder i kraft av ­foredragsholderne, og vi fikk samtidig ­markedsført foreningen som en viktig aktør for de som er profesjonens fremtid. Det var også mulighet til å melde seg inn som ­studentmedlem, forteller Wilhelmsen.

Fornøyde studenter
Hva så med responsen fra dem dagen var myntet på.
— Vel, det har ikke flommet over av ­tilbakemeldinger, men min opplevelse er at studentene syntes dette var et godt tilbud. Og, det var flere som ble inspirert av de ulike foredragsholderne, så hvorvidt ­karrieredagen gjorde veivalget videre enklere kan man kanskje spørre seg om i enkelte tilfeller, sier seniorrådgiveren.
Ut fra tilbakemeldingene hun har fått mener Wilhelmsen karrieredagen er et tiltak som bør videreføres.
— Men, skal vi gjøre det må det ­legges ned mer arbeid i å få reservert tid i ­studentenes timeplaner på et tidlig ­tidspunkt. Slik det ble i år var flere ­forhindret fra å delta på grunn av blant annet ­laboratorieundervisning. Dette blir nok et av temaene på et kommende evalueringsmøte, regner Wilhelmsen med.
Hun beskriver samarbeidet med ­studentene som godt.
— Vi må si oss fornøyde med ­oppmøtet på denne karrieredagen, men det var ­absolutt plass til flere. Dette er en mulighet man bør få med seg, slår Guri Wilhelmsen fast.

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 25.)