Sykehusapoteker ved Sykehusapoteket Ahus, Kathrin Bjerknes, gleder seg til 1. april. Da starter hun jobben som ny leder for Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UIO). 

— Jeg er veldig fornøyd, og det er med ærefrykt jeg går inn i den stillingen, sier hun. 

— Jeg brenner for faget og bransjen.

Les også: Fornøyd, men hemmelighetsfull om ny instituttleder

Bred erfaring

Bjerknes kjenner instituttet etter å ha tatt doktorgrad, sittet åtte år i instituttstyret og samarbeidet med instituttet gjennom hele karrieren, blant annet som veileder for masterstudenter. 

— Det er mye dyktige folk der, sier hun og legger til at det også er en spennende å ta over instituttet som står foran flytting til Livsvitenskapsbygget. 

— Det er en spennende tid som gir både muligheter og utfordringer.

Hun understreker at hun går til oppgaven med ydmykhet og vil bruke erfaringen hun har fra akademia, legemiddelindustrien og sykehusapotek til å jobbe for det beste for farmasien.

Les også: En drøm for ­FI-lederen

Særdeles attraktiv leder

Fersk dekan ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Solveig Kristensen, er også godt fornøyd med ansettelsen. 

— Vi er svært fornøyde med ansettelsen av Kathrin Bjerknes som ny instituttleder ved Farmasøytisk institutt. Hun har bred farmasifaglig kompetanse fra farmasøytisk industri og sykehusapotek, lang fartstid som forsker og er en svært erfaren og dyktig leder. Denne bakgrunnen gjør henne særdeles attraktiv som ny leder ved instituttet, og jeg ser frem til hennes bidrag inn i fakultetets lederteam med dekanat og instituttledere. Vi går inn i store endringer ved vårt fakultet som i høy grad involverer Farmasøytisk institutt, særlig knyttet opp mot utviklingen av og flyttingen inn i det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. I denne sammenheng blir Bjerknes´ erfaring med ledelse av store prosjekter og organisasjoner i endring særdeles viktig, skriver hun i en e-post. 

Les også: Henrik Schultz: Tilbake til røttene