— Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har våknet hver morgen og gledet meg til å gå på jobb. De beste opplevelsene mine har vært i miljøer der vi skulle spille hverandre gode. Når en lyktes, var det en seier for alle, og det ga motivasjon og inspirasjon for å jobbe videre. Jeg vil gjerne dele denne ordenen med alle gode kolleger og venner, og jeg håper den inspirerer til fortsatt innsats for folkehelsen, sa Kjersti Bakken etter å ha mottar landets høyest hengende utmerkelse for farmasøyter.

Bakken er for mange et kjent ansikt innen farmasien, og har gjennom årene utmerket seg innen blant annet utvikling av samfunnsfarmasien i Norge. Hun er i dag pensjonert fra stillingen som førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin på Universitet i Tromsø. Hun er utdannet cand.pharm. fra Universitet i Oslo, (1974) og har en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Tromsø (2004).

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

  • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
  • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
  • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
  • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling