— For noen år siden foreslo NFF-P, forum for privatansatte, et eget punkt på handlings­programmet om at foreningen skulle sette ned en ­pressegruppe. Det ble gjort, men i ­arbeidet med dette ble det klart at foreningen ­manglet et tydelig budskap, forteller Ytterbø.

Tidligere i år innledet NFF et samarbeid med kommunikasjonsbyrået Zynk, noe som har resultert i den nylig vedtatte visjonen for foreningen, og en konkretisering av målene det skal styres etter (se artikkel på side 38).

Profesjonelt

— Det var ønskelig med profesjonell bistand. Foreningen fikk en klar bestilling på ­fjorårets representantskapsmøte, nemlig å ­utarbeide en visjon. NFF vedtok således visjonen «Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi» på RS-møtet i november.

Ytterbø forteller at det var avgjørende å benytte et byrå som kunne bringe inn et utenfraperspektiv på NFF i strategiarbeidet.

— Friske øyne er viktig i slikt arbeid, i tillegg til bred kompetanse. Zynk har jobbet med fagforeninger tidligere, noe som spilte inn positivt i forhold til de andre aktørene vi kontaktet. Ekstern hjelp koster, og det er medlemmenes penger som ­benyttes til dette. Ressursene til markeds­føring er begrensede, og det er derfor avgjørende at vi får mest mulig valuta for dem, slår hun fast.

Rolleavklaring

Zynk har levert verktøyene for å skape foreningens nye strategiske rammeverk, og det praktiske arbeidet har blant annet foregått i samspill med Sentralstyret. Men NFF er på langt nær ferdig.

— Det har vært arrangert workshop  med Sentralstyret for å stake ut kursen, og den videre prosessen er blitt ivaretatt av en gruppe som har sett nærmere på det ­strategiske. Zynk har ledet oss gjennom prosessen, men det er jo foreningen selv som må definere hva man ønsker og hvor man vil, sier Ytterbø.

— NFF ønsker å ta en tydeligere rolle som helsepolitisk aktør. Det er medlemmene som er ekspertene, og som dermed gir foreningen anledning til å ta denne ­posisjonen, legger hun til. 

— NFFs uavhengige rolle, som ikke er ­preget av økonomiske interesser, gjør at vi har stor troverdighet i en slik posisjon.

Forventer engasjement

— Det er svært viktig for foreningen å ­kommunisere et klart budskap, både utad og internt. Det er mange saker vi må ta ­tydeligere standpunkt til. Samtidig er det nok slik at jo tydeligere vi blir, jo flere vil mene noe om det vi kommuniserer. Jeg ­forventer derfor større interne diskusjoner rundt saker i tiden fremover. Foreningen skal fronte farmasøyter og farmasi, og ­dermed vil den kunne komme på kollisjonskurs med enkelte grupperinger fra tid til annen. Mitt håp er at dette vil føre til økt ­engasjement fremfor at man velger å melde seg ut. Det ­lands­dekkende nettverket av kretser må benyttes for å påvirke hva foreningen skal stå for ­sentralt, og her må alle ledd i ­organisasjonen bidra, understreker Ytterbø.

Det strategiske arbeidet fører også til en gjennomgang av hvordan, og med hvem, NFF skal samarbeide.

— Samarbeid er viktig for oss, men det må gjøres på riktig måte. Det innebærer blant annet å sikre at foreningen selv står for de oppgavene som faller naturlig, og at man velger samarbeidets vei i saker hvor fellesinteressene er større.

Prosessen er ennå ikke ferdig, men Ytterbø er svært fornøyd med at ­medlemmene har stilt seg bak visjonen og målene.

— Forankring av visjon og mål i ­medlemsmassen er avgjørende. Sentral­styret vil nå jobbe videre med hvordan vi skal oppnå disse målene. Her ser jeg også for meg et fellesmøte mellom Sentralstyret og sekretariatet om hvordan vi skal jobbe med dette i 2014. Men, det vil være en pågående prosess. Det vil stadig dukke opp saker vi må ta stilling til, og her har kretsene og medlemsundersøkelsen gitt oss tilbakemeldinger på at medlemmene ønsker å involveres.

Et første ledd i synliggjøringen og ­profileringen er et annonsebilag i ­Aftenposten 29. januar.

— Her er målet å synliggjøre ­farmasøytisk kompetanse, noe som samsvarer godt med målene som nå er vedtatt. Prisen sett i ­sammenheng med synligheten dette vil gi, sørget for at Sentralstyret stilte seg bak satsingen. Dette er en måte å se ­visjonsarbeidet vårt i praksis, og å se om vi klarer å kommunisere tydelig. Vi ­farmasøyter har jo en trang til å ville ha med alle små detaljer, understreker Tove Ytterbø.

(Publisert i NFT nr. 12/2013 side 16.)