Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal forebygge og etterforske spredning av masseødeleggelsesmidler. I den årlige åpne trusselvurderingen skriver de at Norge fortsatt er et mål for aktører som forsøker å anskaffe varer og teknologi som kan brukes til å utvikle og produsere masseødeleggelsesvåpen, deriblant biologiske trusselmidler.

«Det finnes studenter og forskere i Norge som kan være innenfor gruppen i FNs ikke-spredningsresolusjoner og som dermed skal hindres i å overføre fagkunnskap til sine respektive lands myndigheter», heter det i Åpen trusselvurdering 2010.

Overvåker flerkulturelle studenter?
Allerede i 2004 viste PST en spesiell interesse for utlendinger som studerte bioteknologiske fag ved norske universiteter og høyskoler. Presseoppslag antydet at interessen bunnet i en uro for at studenter fra visse land kunne utnytte slik kunnskap til å utvikle nye biologiske våpen, med fare for spredning og mulig terror. I dag pågår det fortsatt et «arbeid for å se på kontrollmekanismer som skal gjøre det enklere å vurdere utenlandske studenter og forskere som søker seg til fagsensitive fagområder», ifølge den siste trusselvurderingen.

Hva som skjer med dette arbeidet vil ikke PST kommentere overfor NFT. Ei heller hvordan de, etter terrorarrestasjonene i juli, vurderer biotrusselen mot Norge. Men ett er tjenesten ganske sikker på:

«Dersom det ikke etableres tilfredsstillende rutiner og kontrollsystemer, er det sannsynlig at fagkunnskap og kompetanse fra Norge vil utnyttes til fordel for utvikling av masseødeleggelsesvåpen».

 (Publisert i NFT nr. 9/2010 side 17.)