— Studiet i klinisk farmasi og farma­ko­terapi er på mastergradsnivå, omfatter femten studiepoeng og er utviklet i ­samarbeid mellom Sykehusapotekene Midt-Norge og Norges teknisk-natur­viten­skapelige universitet, mens det er NTNU som er eier, ­forteller farmasøyt Janne Kutschera Sund, emneansvarlig ved NTNU.
Videre- og etterutdanningsstudiet setter arbeidet med legemiddelrelatert ­proble­matikk i tverrfaglige team inn i et utdan­ningssystem hvor det systema­­ti­seres og akademiseres, ifølge Sund. Studiestart er våren 2013.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 11/2012 side 22. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.