Ivana Silva, PGEU, og Ellen Finstad, VETT, feirer farmasøytisk etterutdanning.
Foto: Monica Bjermeland

I foredraget hun holdt under VETTs 50-årsjubileumsseminar 7. juni kunne hun fortelle at Storbritannia, Frankrike og hennes eget hjemland Portugal allerede har innført obligatorisk etterutdanning for farmasøyter. Andre europeiske land, inkludert Norge, diskuterer om dette kan være aktuelt for dem.

— Selvsagt! Endringene i bransjen vår skjer så raskt for tiden at vi er nødt til å fortsette å lære. Videreutdanning er helt nødvendig i dag, sier Ivana Silva, som jobber for Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).

— Nå har det dessuten kommet et EU-direktiv som krever at myndighetene innfører mekanismer for å bevise at landets helsearbeidere holder seg faglig oppdatert. Dette kan øke relevansen for reakkreditering, tror Silva.

Ellen Finstad, leder for VETT-utvalget, ønsker tendensen hjertelig velkommen.

— VETTs største utfordring i fremtiden er jo å skape et etterutdanningstilbud som blir brukt. I dag utfordres virksomheten vår av knapphet på tid og sentral styring fra arbeidsgiverne, forteller Finstad.

— Endringene i bransjen har selvsagt også påvirket etterutdanningen. For eksempel får kortere kurs mer oppslutning enn de dyptpløyende, legger hun til.

Men med krav om reakkreditering, og dersom profesjonen ønsker dette, kan både VETT og grundige kurs få sterkere levevilkår.

— Håpet vårt er å ytterligere øke oppslutningen for et nøytralt og faglig fundert etterutdanningstilbud for norske farmasøyter, sier Ellen Finstad til NFT.

(Publisert i NFT nr. 6/2007 side 8.)