Under Pasientsikkerhetskonferansen 2022 fikk helsetjenesten i Tromsø kommune tildelt Forbedringsprisen i konkurranse med 17 andre nominerte prosjekter. 

— Det var veldig mange gode kandidater, men bred enighet i juryen om hvem som skulle tildeles prisen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som fikk æren av å dele ut prisen. 

— Gratulerer med en velfortjent pris for et veldig viktig arbeid.

Les om prosjektet her: Pasientene ble friskere med farmasøyt i hjemmetjenesten

Stolte kommunefarmasøyter fra Tromsø

Kommunefarmasøyt Ellen Riksvold og hennes farmasøytkolleger i kommunen, Stine Haustreis og Heba Jawad, tok imot prisen og fortalte om prosjektet. 

— Mange tusen takk for denne flotte prisen. Det betyr mye for oss, og vi er veldig stolt, sa Riksvold. 

— Forbedringsprisen gir oss en bekreftelse på at det vi har jobbet frem er vellykket, og det motiverer for å jobbe videre med å fremheve behovet for kliniske farmasøyter i kommunehelsetjenesten, slo hun fast.

Farmasøyter i kommunen gir økt kvalitet

Programkomiteen for Pasientsikkerhetskonferansen vurderte de nominerte og avgjorde hvem som skulle få prisen. 

I begrunnelsen skriver juryen at «tilgangen på farmasøyter har bidratt til kompetanseheving og høyere faglig kvalitet med målbare resultater knyttet til økt antall gjennomførte legemiddelssamstemminger, legemiddelgjennomganger, identifiserte avvik og legemiddelrelaterte problemer.»