Foredrag, erfaringsutveksling og gruppediskusjoner sto på programmet da kommunefarmasøytene hadde treff på Gardermoen 22. november.

Verdien av tillitsvalgtnettverk

Christine Ødegaard Sten, juridisk rådgiver i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), holdt innlegget «Medbestemmelse, Akademikersamarbeid og lønnsforhandlinger». Hun snakket om hvordan bruke tillitsvalgtnettverket i kommunen til å påvirke rammevilkårene, og særlig om utfordringer for «eneste farmasøyt i kommunen». Sten fikk flere spørsmål fra salen, hvilket tydet på at temaet engasjerte. Det ble blant annet stilt spørsmål om stillingskoder for kommunefarmasøyter i de ulike kommunene.

Under gruppediskusjonen ble det diskutert hvordan nettverket skal organiseres og forankres, og hvordan det fortløpende kan benyttes i kommunal medbestemmelse. Dette vil bli diskutert nærmere i tiden fremover.

 

Delte erfaringer

Deretter informerte Kirsti Bjerke Sætre, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, om legemiddelhåndteringsforskriften og tilhørende rundskriv, mens Hege Therese Bell, klinisk farmasøyt i Trondheim kommune, snakket om forskning i kommunehelsetjenesten.

Flere av kommunefarmasøytene delte dessuten erfaringer fra sine respektive arbeidsplasser:
Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt i Tromsø, hadde innlegg om bruk av kvalitetsindikatorer i Tromsø kommune, og Elin Trapnes, spesialkonsulent II klinisk farmasøyt i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, fortalte om bruk av statistikk i Sykehjemstjenesten i Oslo, mens Astrid Gilje Hageler, kommunefarmasøyt i Trondheim, ga et innblikk i egenrevisjon i Trondheim kommune.

En nyttig og lærerik dag ble av rundet med en hyggelig middag hvor farmasøytene fra de ulike kommunene fikk mulighet til å snakke sammen.

(Publisert i NFT nr. 1/2024 side 21.)