De siste årene har antall kommunalt ansatte farmasøyter økt, se tabell 1. Den første halvtimen benyttet vi til å bli litt kjent, ved at alle presenterte kort hvilke arbeidsoppgaver man har og den organisatoriske plassering i kommunen. Noen jobber i hovedsak overordnet med kvalitetsforbedring på systemnivå, andre jobber mer direkte pasientrettet, for eksempel i en hjemmetjenestesone, mens noen få har spesifikke prosjektstillinger, for eksempel for innføring av elektronisk legemiddelhåndtering i sykehjem eller med tverrfaglig pasientforløp i hjemmetjenesten.

Videre fortsatte møtet med diskusjoner omkring felles høringsuttalelse på revidert forskrift om legemiddel­resepter og rekvisisjoner, kompe­tansekrav og opplæring hos ansatte som skal håndtere legemidler i kommunale virksomheter, oversikt over nyttige oppslagsverk og hva som ­finnes av kompetansehevingstilbud for kommunefarmasøyter. Vi snakket også om hvordan vi kan samhandle digitalt på en enkel måte på tvers av kommunene. Til slutt ble vi enige om at vi ønsker et nytt treff til våren, fysisk hvis mulig ellers digitalt, gjerne med faglig foredrag/innlegg.

 

Tabell 1. Kommunefarmasøyter i Norge per oktober 2020.

Kommune Navn
Bergen Lars Kjetil S. Gloppestad
Drammen Cathrine Vilhelmshaugen
Drammen Malin Brekke
Kristiansand Elin Baldersheim Nilsen
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal Marianne Thoresen
Oslo Almira Ticevic
Oslo Maria Simmack 
Oslo Ashkan Kourdalipour 
Oslo Shahab Sharifzadeh
Oslo Julie Wendelbo
Oslo Elin Trapnes
Stavanger Ane Horvei Andersen 
Tromsø Ellen Riksvold
Tromsø Stine Haustreis
Trondheim Astrid Gilje Hageler
Trondheim Hege Therese Bell
Ullensaker Kirsti Hoøen

 

(Publisert i NFT nr. 9/2020 side 17.)