Vi starter like gjerne med jubel­scenene, og spør Ytterbø hva hun anser å være den største gladmeldingen i meldingen.
— Jeg leser en anerkjennelse av farmasøytenes spesialkompetanse på legemidler og med det opplever jeg at vi har nådd en viktig milepæl. Farmasøytkompetansen er satt på kartet og omtalt som en ressurs som bør brukes mer. Nå kan vi forhåpentligvis slutte å si at ingen vet hva en farmasøyt er eller kan, tror ­lederen.

Helhetlig politikk

Vi har sett Ytterbøs utskrift av meldingen, og den bærer allerede preg av stor bruk, plenty av notater og tilførsler, og noe slitasje. Vi ber henne beskrive sitt helhetsinntrykk av den.
— Vi har en regjering som har høye ­ambisjoner om at pasienter skal få være med på å bestemme mer, og de har fått sin ­rettmessige plass i ­meldingen. ­Farmaceutene har etterlyst en mer ­helhetlig legemiddel­politikk med fokus på ­hvordan legemidler kan brukes riktig, ­faglig og ­økonomisk. ­Tittelen på legemiddel­meldingen «Riktig bruk – bedre helse» ­indikerer ­forhåpentlig en helhetlig ­tankegang. Det er stort fokus på ­hvordan man kan oppnå riktig bruk og bedre ­etterlevelse, noe som er med på å bedre legemiddelbehandlingen og øke pasientsikkerheten, understreker hun.
— Hva med skuffelser, hva burde vært med?
— Jeg hadde ønsket meg mer ­konkrete ­planer for hvordan vi skal løse den ­største ­hindringen for å nå målet om ­riktig ­legemiddelbruk, nemlig den manglende oppdaterte listen over hva pasienten ­faktisk bruker av medisiner. Dette må på plass snarest. Hvordan helsepersonell skal samhandle bedre for å nå målet er ikke viet plass. Og, fortsatt ser man på legemidler som en utgift og ikke en investering i helse, og målet om lavest mulig pris opprettholdes, noe foreningen har tatt til orde for å endre ved flere anledninger.

Foreningen er hørt

Det har vært en rekke runder hvor det er gitt anledning til å komme med innspill til ­legemiddelmeldingen, og vi ber Ytterbø ­fortelle i hvilken grad hun og Farmaceutene føler seg hørt i denne prosessen.
— Nå er det mange samarbeids­parter som er opptatt av de samme tingene som oss, blant andre Apotekforeningen og ­Legemiddelindustrien. De har også ­jobbet iherdig politisk for å få sine saker på ­agendaen. Jeg opplever at alle våre innspill i prosessen er behandlet i meldingen og det er jeg selvfølgelig strålende fornøyd med.
— Kan du være litt mer konkret?
— Tema som legemiddelgjennom­ganger, kunnskapsbaserte oppdaterings­visitter (KUPP), veiledning av pasienter i ­apotek (Medisinstart-prosjektet og ­liknende), ­farma­søytutlevering, ønske om mer ­virkestofforskrivning, tilrette­legging for flere kliniske forsøk/studier, som en del av ­pasient­behandlingen og ikke minst ­kommunefarmasøyter, er alle med i ­meldingen, sier Ytterbø.
Hun mener det nå vil bli ­viktig for ­Farmaceutene å arbeide med ­opposisjons­partiene på Stortinget for å sikre bred ­politisk enighet om sakene som er viktige for foreningen.
— Dette må munne ut i konkrete tiltak, og det må følge penger med. Arbeidet er ­allerede startet. Enkelte saker som er ­behandlet i meldingen har vi ikke diskutert internt i foreningen, så det må gjøres på ulike arenaer. Og, vi må selvsagt delta på høring når meldingen skal behandles av Stortinget til høsten.
— Hvem har vært involvert i dette ­arbeidet fra foreningens side?
— Farmaceutene har jobbet med mange av disse sakene gjennom mange år, og lagt sten på sten, så tidligere leder og andre ­tillitsvalgte har bidratt til et solid fundament. Vi har hatt en bred ­involvering fra ­Sentralstyret, seksjoner og ­Representantskapet, og disse vil også være involvert videre. Sentralt har det vært vår seniorrådgiver Guri Wilhelmsen og meg selv som har holdt, og fortsatt vil holde, i trådene.
— Hvordan vil du beskrive arbeids­prosessen i foreningen?
— Internt har vi hatt diskusjoner over tema som vi er opptatt av, for å finne ut hva foreningens offisielle ­standpunkt på ­området er. Når vi har hatt et ­tydelig ­budskap har det vært kommunisert til og med ­samarbeidsparter, ­politikere og ­forvaltningen, både skriftlig og i ­kontakt­møter. Og, det har nok vært et stort pluss for oss at det har vært en farmasøyt i regjering som kjenner oss og vet hva vi kan, konkluderer Tove Ytterbø.

(Publisert i NFT nr. 6/2015 side 12.)