Den 26. august mottok den dedikerte direktøren Kongens fortjenestemedalje i sølv på avslutningen som ble holdt i hans ære. Tørisen går av med pensjon 1. september, etter 36 år som redaktør og direktør for Felleskatalogen.
— Det er klart det er morsomt å bli satt pris på med en slik betydningsfull medalje, sier han.
Etter 43 år i legemiddelbransjen er det definitivt en hyggelig avslutning som betyr mye.
— Hvorfor så lenge på samme arbeidsplass?
— Jeg har spurt meg selv om det mange ganger. Og svaret er alltid det samme, nemlig at jeg har hatt en så utfordrende hverdag at jeg ikke har behøvd å skifte jobb. Da jeg begynte i 1972, trodde jeg selvfølgelig aldri at Felleskatalogen skulle bli min livsoppgave. Men hver dag har vært så forskjellig og så spennende, at det har blitt umulig å gå lei.
— Vi må blant annet tilpasse oss når det kommer nye regelverk fra myndighetene, og stadig kommer det nye legemidler. Arbeidet med Felleskatalogens nettløsning er også kontinuerlig i utvikling og forandring. Dermed kan man si at hemmeligheten til min lange og tro tjeneste ligger i at arbeidet aldri har blitt rutine, forklarer Tørisen til Farmatid.no.

Stor nytteverdi

— Noe av drivkraften bak arbeidet med Felleskatalogen, er muligheten til å gi riktige og tilstrekkelige opplysninger om legemidler til foreskrivende leger og til allmennheten. Men det viktigste er å ha bidratt til å utvikle Felleskatalogen til det den er i dag. Det betyr mye å se at resultatet av all arbeidet vi har nedlagt har ført til at boken i dag har så stor nytteverdi som det den faktisk har, synes han.
Tørisen er lidenskapelig interessert i også andre deler av bransjen. Blant annet har han vært med å utvike selvjustisordninger og utdanningen for legemiddelkonsulenter.
— Mye av arbeidet beveger seg i grenselandet mellom farmasi og medisin. Det er noe jeg synes er veldig interessant. Alle disse faglige utfordringene har gjort at jeg synes tiden har fløyet.

Viktig teamarbeid

Og den pensjonistklare direktøren tror på nært samarbeid med medarbeiderne.
— Jeg tror på noe jeg kaller «Management by walking», humres det gjennom røret.
Man må samarbeide når man skal lage en bok av denne typen, da nytter det ikke å bare inneha en overordnet holdning. Jeg har hele tiden prøvd å ha en relativt avslappet lederrolle i forhold til mine kolleger.
— Hva slags funksjon ønsker du Felleskatalogen skal ha nå og i fremtiden?
— At den skal være et uunnværlig redskap for leger og at den skal innholde de opplysningene som er viktig for et trygt og riktig legemiddelbruk. Jeg håper katalogen skal leve i mange år til, og det er fullt mulig hvis den tilpasses etter det brukerne ønsker også i fremtiden.

Travel pensjonisttilværelse

— Jeg er av den oppfatning at det er både riktig og hensiktsmessig å slippe nye krefter til. De yngre kan få overta med sine innspill og nye tanker. Vi andre kan gjøre noe annet som å bli rådgivere og la all vår erfaring komme til nytte på den måten, mener cand.pharm.en.
— Jeg tror i hvert fall ikke pensjonisttilværelsen skal by på fritidsproblemer! Planene er at jeg skal jobbe litt med farmasihistorie, forske og skrive litt kanskje. Jeg er opptatt av å ta vare på farmasihistorien i Norge slik at den plutseligikke blir glemt og forsvinner, sier Tørisen.
— Og så vil familien bli mer sentral. Jeg har et barnebarn jeg har lyst å bruke mer tid på og jeg kunne tenke meg å reise mer.
— De av mine venner som allerede har gått av med pensjon er i alle fall om mulig mer opptatt enn noensinne. Det er verre å booke avtaler med dem nå enn da de var i jobb, ler Tørisen.

(Publisert i NFT nr. 9/2008 side 8.)