Tidligere har Konkurrensverket vurdert at Apoteket AB sin markedsandel etter omreguleringen ikke bør overstige 40 prosent. Det ser heller ikke ut at den kommer til å bli høyere, skriver Läkemedelsvärlden.

Totalt kommer Apoteket AB til å få beholde 315 apotek, som tilsvarer 35 prosent av markedsandelen.

— Vi konstaterer at det er lavere enn den grensen vi tidligere har antatt, sier Thomas Ringbom som leder prosjektet som Konkurrensverket skal lede for å følge og analysere omreguleringen ut fra konkurransemessige hensyn.

Derimot er det klart at Apoteket AB kommer til å bli en stor aktør og sannsynligvis også den største, men Thomas Ringbom forklarer at det likevel ikke betyr at KKV har tatt stilling om til Apoteket AB sin posisjon i markedet ennå.

(Publisert i NFT nr. 5/2009 side 6.)