— Hva kan NHD si om viktigheten av å bevare den type industri Takeda Nycomed på Elverum representerer i Norge?
— Det er viktig å beholde det gode norske kompetansemiljøet. Vi har flere spennende selskaper som springer ut av dette miljøet. Et eksempel er Pronova BioPharma som er ­verdensledende innen forskning, utvikling og produksjon av legemidler basert på omega-3. En annen innovativ norsk legemiddelbedrift er Photocure, som har sine røtter fra forskningsmiljøet på det norske Radiumhospitalet.
— Ministeren var tidlig engasjert i saken – hva gjør den spesiell?
— Nærings- og handelsministeren og departementet ønsker å være informert om større omstillingsprosesser i norsk næringsliv. I en sak som Takeda Nycomed, som har nesten 200 ansatte, er det viktig å få direkte informasjon fra både ledelse og de ansatte. I denne saken har statsråden også tatt kontakt med konsernledelsen i Japan.
Det er en kjent sak at fabrikken på Elverum har levert solide overskudd. Allikevel vurderer man å flytte produksjonen utenlands, og vi spør departementet hvordan de karakteriserer de nye eiernes holdninger.
— Norge er et viktig produksjonssted, men ikke minst også et viktig forbrukersted. Jeg håper Nycomed-eierne ser mulighetene som ligger i å opprettholde den unike kompetansen, det gode forskningsmiljøet og den store kundegruppen vi har her i landet. Når dette er sagt, er det opp til de involverte partene å se på om videre drift på Elverum er mulig. Bedriften og eventuelle nye eiere må selv ta beslutninger på bedriftsøkonomisk grunnlag. Skulle fabrikken på Elverum bli nedlagt, vil myndighetene kunne bidra i en omstillings­prosess gjennom det ordinære virkemiddel­apparatet.
— Ministeren har frontet helseindustri og bioteknologisk industri – hva gjøres konkret for å sikre gode rammevilkår innenfor disse feltene?
— Forskningsrådet har tre store program­mer, Verdikt, Nano 2021 og Biotek 2021, som alle retter seg mot medisin og helse. Forskningsrådet står også bak Forny 2020. Programmet skal bidra til å kommersialisere forskningsresultater. Rundt en tredel av ­porteføljen er helserelatert. NHD la nylig frem strategi for økt innovasjonseffekt i offentlige anskaffelser. Målet er bedre tjenester for folk flest, et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv og bedre ressursbruk i det offentlige.
— Hva med viruslaboratoriene på Folke­helse­­instituttet som det nå er besluttet å bygge om? Dette rammer blant annet fiskehelseselskapet Pharmaq, som har hatt ønske om å flytte mer av sin produksjon til Norge. Nå må selskapet vurdere utflagging som en mulig løsning – hva er NHDs kommentar til dette?
— Vi er kjent med problemstillingen knyttet til Pharmaqs leieavtale med Folkehelse­instituttet. Saken håndteres av helse- og omsorgsministeren, sier Jeanette Iren Moen.
Takeda Nycomed har varslet at fremtiden til fabrikken på Elverum skal avgjøres i løpet av mars måned.

(Publisert i NFT nr. 3/2013 side 34.)