— Myndighetene er på ballen. Det kommer handlingsplan etter handlingsplan for helseindustrien. Men vi ser bare intensjoner. Vi ser ikke handling, sier Steinar Aamdal, professor og leder ved seksjon for klinisk kreftforskning ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, til VG, og legger til:

— Budsjettrammene til helseforetakene blir mindre og mindre, folk løper fortere og fortere. Vi trenger ekstramidler for å gjøre det lettere å gjøre forskning om til medisin og behandling. 

VG har de siste dagene kartlagt hvordan kreftindustrien i Norge kan være i ferd med å utvikle noen av de mest lovende kreftmedisinene i verden. De kan blant annet fortelle at ti norske selskaper innen kreftindustrien i dag har en samlet verdi på 21,5 milliarder kroner.

Kreftmiljøet i Oslo Cancer Cluster savner tilrettelegging fra myndighetene, og mener problemet ligger i at regjeringen satser næringsnøytralt. Aamdal mener de må se på våre naboer i sør.

— Danskene har investert enormt i helseindustrien. De har laget arenaer hvor myndigheter, akademia og legemiddelindustrien jobber sammen for å utvikle nye behandlinger. Dette trenger vi i Norge, sier Aamdal til VG.

Legemidler er i dag Danmarks største enkeltstående eksportnæring.