De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS som også har hatt grossistavtalen siden 2015 da de vant den fra NMD. Den nye grossistavtalen trer i kraft 1. februar 2021. Det opplyser Helse Sør-Øst på sin nettside. 

Les også: Målrettet arbeid betalte seg

Øke beredskapen

Ifølge pressemeldingen fra Helse Sør-Øst er det lagt inn større beredskapslager i denne nye avtalen sammenlignet med den forrige.

— De regionale helseforetakene er godt fornøyd med å få denne avtalen på plass. Ikke minst betyr dette mye for beredskapen i en tid som preges av ustabil tilgang på legemidler, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Les også: Sykehusapotekene forlenger grossistavtale

Lengre avtale

Avtalen omfatter de regionale helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Forsvaret. Avtalens varighet er fire år med ensidig rett for de regionale helseforetakene til å utøve opsjoner på 2+2 år. Dermed kan avtalen vare i åtte år.

Leverer også til forsvaret

Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene vurdere mulighetene for et samarbeid med Forsvaret innen innkjøpsområdet. Grossistavtalen ble det første området de samarbeider om og leveranser til Forsvaret er innlemmet i konkurransen. Forsvaret skal ha legemidler til eget apotek og til beredskap, vil signere egen avtale og stå juridisk ansvarlig for denne.

Totalt volum på 5,9 milliarder kroner årlig

Anskaffelsen er estimert til å ha et økonomisk omfang på 1,5 – 1,9 milliarder kroner årlig. Dette beløpet omfatter verdien av varer som ikke er anskaffet gjennom andre avtaler. Total årlig verdi av volumet som skal håndteres gjennom grossisten er anslått til omtrent 5,9 milliarder.

Les også: Storavtale til Norsk Medisinaldepot