Svendsen erstatter Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo, som har gjort en solid innsats for å løfte det vitenskapelige stoffområdet i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT). Hun var med på å starte fagredaktørgruppen i 2008 og har hele veien bidratt med stort engasjement og faglig tyngde. Etter 11 år som fagredaktør valgte altså Nordeng å tre ut av vervet ved årsskiftet.
 

Gleder seg til oppgaven

Kristian Svendsen er utdannet master i farmasi fra ­Universitetet i Tromsø i 2006 og har en doktorgrad i ­legemiddelepidemiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2012. Han jobbet ved European Medicines Agency i 2012–2014 og som postdoktor ved Sykehusapotek Nord mellom 2012 og februar 2018. 36-åringen er nå ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for farmasi ved UiT – Norges arktiske universitet. 

Svendsen ser frem til å ta fatt på fagredaktørvervet, og hovedansvarsområdet i NFT vil være samfunnsfarmasi. Han ønsker blant annet å jobbe for at flere masteroppgaver blir videreforedlet som artikler og publisert i tidsskriftet.

­— Det er mye forskning som er spennende og også relevant for norske farmasøyter. Vi må jobbe for å få mer ut i NFT, som tross alt er en kanal de aller fleste farmasøyter her i landet bruker, poengterer han.


(Publisert i NFT nr. 1/2019 side 21)