Kristine Heitmann, RELIS Vest, er valgt til ny fagredaktør i NFT for treårsperioden 2018–2020.


Det er nå 10 år siden fagredaktørgruppen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) ble etablert. Fagredaktørene er svært ­sentrale i både tidsskriftets arbeid med og formidling av vitenskapelig stoff. 

Ser frem til oppgaven

Kristine Heitmann erstatter Reidun L. S. Kjome, Universitetet i Bergen, som trådte ut av fagredaktørvervet ved årsskiftet. 

Heitmann er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2009, og har en ­doktorgrad innen samfunnsfarmasi fra samme universitet hvor hun ­disputerte våren 2016. I dag jobber 35-åringen som ­legemiddelrådgiver på RELIS Vest. Hovedansvarsområdet i NFT vil være samfunnsfarmasi.

— Som fagredaktør ser jeg frem til å bidra til at spennende vitenskapelig kunnskap når ut til norske farmasøyter. Jeg ønsker også å videreføre arbeidet med at det skal være attraktivt å publisere i NFT, og vil jobbe for at flere velger NFT som publiseringskanal. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter, og tror det blir en lærerik ­prosess, sier hun.

Kontinuiteten sikret

Sara Bremer (Apokus), Ane Gedde-Dahl (Høgskolen i Oslo og Akershus), Ida Rudberg Rusten (Sjukehusapoteket i Ålesund), Marianne Hiorth, Hedvig Nordeng og Anne Berit C. Samuelsen (Universitetet i Oslo), har alle sagt ja til gjenvalg, mens Terkel Hansen (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) er utnevnt for årene 2017–2019. Det betyr at kontinuiteten i fagredaktørgruppen er sikret.

(Publisert i NFT nr. 1/2018 side 19)