Generisk bytte

  • Når legemidler har generisk konkurranse, skal apoteket tilby pasienten det merket som er billigst.
  • Dette innebærer at pasienten kan få utlevert et annet legemiddelmerke enn det som står på resepten, men som inneholder det samme virkestoffet i samme mengde og form.
  • Både legen og pasienten har mulighet til å reservere seg mot bytte. Legen kan reservere mot bytte, «legereservasjon», når det finnes viktige, individuelle, medisinske grunner til det. 
  • Foruten pasientens egenandel, vil da staten dekke hele beløpet. Pasienten kan også reservere seg mot bytte, men må da betale hele differansen mellom faktisk pris og pris på det billigste alternativet. 

Kilde: Apotekforeningen

Slik virker systemet:

  • Staten fastsetter en maksimalpris for hver enkelt legemiddelpakning, f.eks. en 100-pakning cetirizin, som kan koste opptil kr. 420,80. Fordi det er konkurranse mellom ulike leverandører som produserer cetirizin, har staten bestemt at kunden skal kunne kjøpe en pakning cetirizin til kr. 71,50, så sant de velger det merket apoteket tilbyr til denne prisen. Dette er også den prisen Folketrygden skal ta utgangspunkt i når de refunderer blåreseptmedisiner.
  • Hvis legen på resepten har bestemt at pasienten kun kan bruke ett bestemt merke med cetirizin, f.eks. Zyrtec, vil Folketrygden ta utgangspunkt i maksimalprisen på kr. 420,80 når de refunderer en blåresept. En pasient som har frikort slipper å betale noe, mens trygdens utgifter blir opptil 349,30 kroner høyere.
  • Hvis pasienten selv ikke ønsker å bytte til det merket som tilbys til 71,50, må han selv betale hele differansen opp til 420,80.

Kilde: Apotekforeningen

Det skriver Apotekforeningen på sine nettsider.

Reservasjon er i denne forbindelse et stikkord. Legen eller pasienten valgte å reservere seg mot bytte av legemiddel i 16 prosent av tilfellene der et bytte ble aktuelt. Bare reservasjonene fra legene økte utgiftene for legemidler med 199 millioner kroner i fjor. 

Pasientene valgte på sin side å bruke 86 millioner kroner ekstra for å bruke originalpreparatet gjennom såkalt pasientreservasjon.

Hvor mange som reserverer seg, varierer stort fra virkestoff til virkestoff, og kan variere fra 30 prosent helt ned til 0 prosent.

Skepsis til generikaprodukter er med på å påvirke statistikken. Mer enn hver femte nordmann er negative til generisk bytte, ifølge meningsmålingen Apotekbarometeret.

Et tiltak som blant annet Norges Farmaceutiske Forening har snakket varmt om tidligere, er bruken av virkestofforskrivning. Det betyr at leger forskriver et virkestoff på resepten i stedet for et spesifikt legemiddel. 

Apoteker Tore Mollestad i Apotek 1 Hjorten sier til Apotekforeningen at de så smått har begynt å se på virkestofforskrivning. 

— Det er veldig bra. Kundene blir mindre forvirret og vi slipper å forklare like mye. Navnet på legemidlet de skal bruke er det samme som de hørte hos legen, sier han til apotek.no.

Legemiddelverket skal i år utrede om det skal innføres obligatorisk generisk forskriving.